Ostrava - Slavnostní setkání u příležitosti 20 let Charitního domu sv. Václava 5. 9. v Ostravě-Heřmanicích zahájil biskup František Václav Lobkowicz mší svatou za účasti dalších kněží a vzácných hostů.

Poděkovat za možnost vybudování sociální služby, která dlouhodobě funguje, přišli společně s obyvateli domova také další hosté. Byl mezi nimi Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity ČR, zástupci Magistrátu statutárního města Ostravy a hosté z dalších sociálních služeb, jež Charita Ostrava provozuje. Mši svatou doprovodila katedrální schola, která pak zahrála několik písní i v rámci doprovodného programu. „Líbilo se mi také vystoupení kapely Naděje z Opavy, která v podzimním čase objíždí různé domovy a sociální služby a nabízí osvěžení ve všedních dnech, kdy hrají své autorské věci a další převzaté písničky,“ uvedl mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.

„Během doprovodného programu poděkovala za realizaci vize domova pro seniory v Charitním domě sv. Václava řediteli Martinu Pražákovi vedoucí oddělení sociálních služeb Magistrátu města Ostravy Olga Pelechová,“ prozrazuje mluvčí, který věří, že spolupráce bude pokračovat, protože bez veřejných prostředků nelze tuto službu provozovat.

Dům pokojného stáří začala Charita Ostrava provozovat v roce 1998 po záplavách. Město Ostrava objekt nabídlo Charitě, aby zde vznikl domov pro seniory, který byl v té době, stejně jako dnes, velmi potřebný. „V průběhu let docházelo k mnoha úpravám a navyšování kapacity. V roce 2009, kdy město Ostrava díky své vstřícnosti a dlouhodobé spolupráci objekt převedlo do majetku Charity, umožnilo čerpat další finanční prostředky na jeho obnovu a rozšíření. V současné době jsme na maximu – žije zde 59 uživatelů služby,“ oceňuje Kraut. Velký posun totiž znamenaly finance z Programu švýcarsko-české spolupráce, díky nimž je většina pokojů jednolůžkových a vzniklo zázemí pro garden terapii. To znamená, že zahrada je přizpůsobena snížené mobilitě seniorů, kdy zde mohou trávit svůj volný čas a třeba z invalidního vozíku přivonět ke kytičce anebo ji zasadit ve vyvýšeném záhonu. Je tam vybudovaný prostor pro odpočinek – lavičky, pergola a okrasné záhonky. Obyvatelé domova ho hodně využívají, když za nimi přijde návštěva, a tráví zde i společně čas. „I díky těmto aktivitám se stává Domov pokojného stáří pro jeho obyvatele opravdovým domovem,“ dodává Dalibor Kraut.

JANA PRAISOVÁ

Foto: Dalibor Kraut

Pin It