Hrčava - Již deset let se koncem srpna schází na Trojmezí věřící ze tří sousedních zemí, aby společně uctili Pannu Marii Královnu. Poutníci z České republiky, Slovenska a Polska se při mši svaté sešli v sobotu 25. srpna, aby se společně modlili za svobodu a pokoj nejen v Evropě, ale i na celém světě. Hlavním celebrantem bohoslužby byl biskup Tomáš Galis, který po založení žilinské diecéze inicioval vznik těchto společných poutí na místě, kde se potkávají hranice tří států. Stovky poutníků od cesty neodradila ani změna počasí. Po týdnech sucha přišel dlouho očekávaný déšť.

Mši svatou společně celebrovali žilinský biskup Tomáš Galis, pomocný biskup bielsko-zywiecké dicecéze Piotr Greger a ostravsko-opavský biskup František Václava Lobkowicz. Společně s nimi byl u oltáře také biskup Zbigniew Tadeusz Kusy, OFM, který pochází z polského Těšína, ale již čtyřicet let působí jako misionář ve Středoafrické republice. S poutníky se na závěr mše svaté podělil o svou zkušenost ze života v zemi, která je rozdělená válkou, náboženstvím a bojem o mocenský vliv.

„Země v samém srdci Afriky je dvakrát tak větší jako Polsko. Rozdělena je na šestnáct krajů a jen pět z nich je svobodných. Má diecéze Kaga-Bandoro má rozlohu jak třetina Polska. Válka, která v zemi probíhá, se vykresluje jako boj mezi muslimy a křesťany, ale pravda je taková, že jde o válku nad panováním nad zásobami ekonomickými a hospodářskými. Kdo bude těžit z přírodních bohatství, kdo bude sedět na prezidentském křesle, kdo bude - jak se u nás říká - ,jíst peníze',“ vysvětlil situaci v misijní zemi biskup Kusy.

Foto: Josef Cinciala/Člověk a víra

Další snímky z události najdete také zde.

Pin It