Cvilín – Na mariánském poutním místě Cvilín u Krnova proběhne v sobotu 11. srpna pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata, jehož vrcholem bude mše sv. sloužená v pravé poledne. Hostem tradičního setkání bude tentokrát o. Piotr Cuber, OFMConv, polský minorita z Centra sv. Maxmiliána v Harmenžích (Harmęże), který v odpoledním bloku pohovoří o misijním duchu Rytířstva.

 

V 11.00 začne pouť pobožností křížové cesty po zastaveních lemujících poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné, ve 12.00 bude sloužena mše sv. a po krátkém občerstvení v poblízkém „domečku“ proběhne (už opět v kostele) v 15.00 přednáška na téma Misijní duch Rytířstva Neposkvrněné. Program zakončí modlitba s požehnáním P. Piotra Cubera, OFMConv, jenž  zmiňovanou přednášku prosloví.

Rytířstvo Neposkvrněné (lat. Militia Immaculatae) je mariánským a apoštolským hnutím, které založil r. 1917 v Římě sv. Maxmilián Maria Kolbe v reakci na svůj děsivý zážitek s průvodem svobodných zednářů ulicemi Věčného města, deklarujícími zničení Církve a boj s Bohem. Členové hnutí se nazývají rytíři, resp. rytířky Neposkvrněné a ve shodě se svým statutem šíří, nakolik je v jejich moci, království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova skrze Neposkvrněnou. Snaží se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné. Jedním ze způsobů je i vydávání dvouměsíčníku Immaculata, popř. provozování stejnojmenného webu. V sobotu blízko svátku sv. Maxmiliána (14. 8.) se na Cvilíně každoročně pouť Rytířstva koná. Letos tedy připadla na sobotu 11. 8.

Program: 

11.00 křížová cesta v přírodě

12.00 mše svatá 

13.00 občerstvení a přátelské setkání

15.00 odpolední program a modlitba s požehnáním – přivítáme hosta o. Piotra Cubera OFMConv z Centra sv. Maxmiliána v Harmenžích v Polsku.

"Milí rytíři a rytířky Panny Marie Neposkvrněné, srdečně Vás zveme na naší tradiční pouť na Cvilín u Krnova. Přijeďte, ukažte se, těšíme se na Vás!" zve na pouť šéfredaktor časopisu Immaculata a asistent pro Rytířstvo Neposkvrněné v ČR br. Bohdan Heczko, OFMConv.

Pin It