Stonava/Louky – Dvě neděle po sobě zažila farnost Stonava na Karvinsku mimořádné události. Pouť ke sv. Maří Magdaleně v neděli 22. července a žehnání automobilů u příležitosti svátku sv. Kryštofa o týden později. Publikujeme snímky z obou událostí včetně žehnání aut ve farnosti Louky, která je spravována stonavským duchovním správcem P. Dr. Rolandem Manowskim-Słomkou.

Na poutní slavnost v neděli 22. července pozvala farnost generálního vikáře arcidiecéze lvovské ze Lvova apoštolského protonotáře Mons. Józefa Pawliczka, který byl hlavním celebrantem mše svaté. Kazatelem byl P. ThDr. Radovan Hradil, farář ve Velkých Hošticích. Farnost připravila v den pouti také varhanní koncert, na němž vystoupil varhaník a hudební skladatel Marek Kozák. 

Poutní slavnost ve Stonavě

Žehnání aut ve Stonavě a v Loukách

Foto: http://farnoststonava.tode.cz/

Pin It