Stonava – Farnost Stonava na Karvinsku je náležitě hrdá na svůj kostel, který v roce 1910 posvětil vratislavský kardinál Georg von Kopp. Místní jej nechali zasvětit sv. Maří Magdaleně a každoročně slaví poutní slavnost 22. července, kdy má biblická světice svátek. Nejinak tomu bude i letos. Místní duchovní správce P. Dr. Roland Manowski-Słomka pozval věřící na bohoslužby i varhanní koncert.

Mše svatá se bude slavit již v předvečer pouti v sobotu 21. července v 17.00 hodin. Lidé se budou modlit zvláště na všechny zemřelé, kteří řady věřících opustili od roku 1990. Poutní mše svaté budou slouženy v neděli 22. července v 8.00 hodin v českém jazyce a v 10.15 hodin v polštině. Kazatelem na první i druhé poutní mši svaté bude P. ThDr. Radovan Hradil a hlavním celebrantem mše svaté v polskím jazyce bude Mons. Józef Pawliczek, generalní vikář arcidiecéze lvovské ve Lvově.

Součástí programu je i benefiční varhanní koncert, který v kostele sv. Maří Magdaleny začíná v neděli 22. července v 16.30 hodin. Na varhany zahraje varhaník a hudební skladatel Marek Kozák. Na kulturní zážitek zve společně s farností Stonava místní organizace KDU-ČSL. Výtěžek z benefičních darů bude věnován na opravy kostela, který prochází již tři desetiletí postupnou rekonstrukcí. V současné době se farnost chystá renovovat 12 velkých vitrážových oken.

Kostel sv. Maří Magdaleny ve Stonavě

Kostel sv. Maří Magdaleny ve Stonavě určitě stojí za zhlédnutí nejen v den pouti. Postaven byl v letech 1906-1910 a v našem regionu není mnoho takových památek, které svou majestátností, dominantním umístěním, architektonickým zpracováním a hlavně velikostí přesahují hranice všednosti.

O mimořádnosti celé stavby svědčí i fakt, že je vyhledávaným místem nejen pro církevní slavnosti. V nedávné minulosti kostel mnohokrát navštívil sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František V. Lobkowicz, světicí biskup olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Hrdlička, arcibiskup katovické arcidiecéze Mons. Damián Zimoń a další biskupové katolické i evangelické církve od nás i ze zahraničí. V roce 2016 jej dokonce navštívil i tehdejší ministr kultury ČR Daniel Herman. ¨

V nedávné minulosti byly ve farnosti Stonava obnoveny dožínky, pouť, ojedinělá je tradiční jitřní pobožnost, která je charakteristická pouze pro tento region. Při těchto a mnohých jiných církevních slavnostech je kostel plný do posledního místa. Je vyhledávaným místem koncertů významných umělců od nás i ze zahraničí Jaroslav Svěcený, Jaroslav Tůma, orchestr Gustava Broma, Orchestr hradní stráže Praha, Golecu Orkiestra, Krakow Gospel Choir, dětský pěvecký sbor Permoník, Janáčkova filharmonie Ostrava a mnoho dalších.

Kostel byl také několik let zapojen do mezinárodního Svatováclavského hudebního festivalu a Mezinárodní soutěže Stonavská Barborka, kterou pravidelně přenáší i televize. Jelikož se památka nachází na několika cyklotrasách, je také významným objektem vyhledávaným turisty.

Tři desetiletí opravy kostela

Opravy kostela probíhají již tři desetiletí, ale vše ještě není hotovo. Je nezbytně nutné zachránit 12 velkých vitrážových oken, jejichž oprava musela být z důvodu naléhavosti jiných prací odložena. Jelikož se počet obyvatel ve Stonavě hlavně v 70. -80. letech minulého století snížil na méně, než třetinu, není farnost schopna hradit náklady na obnovu památky sama. Díky pracovitosti věřících a štědrosti dárců mohlo být opraveno mnohé, přesto po desítkách let, kdy se kostel téměř neudržoval, jej nelze snadno a levně vrátit do původního stavu.

Vitrážová okna jsou nádherným a precizním dílem své doby. Díky povětrnostním vlivů však za více než sto let velmi nutně potřebuj í rekonstrukci , kterou chceme provést odborně a kvalitně. Jedná se o kompletní zrestaurování oken kulturní památky a to je velmi umělecky i cenově náročné. Díky jejich stáří hrozí jejich nenávratné zničení. Rozdíl mezi původními a opravenými vitrážemi můžete snadno porovnat. Tři okna v presbytář i jsou již zrestaurována, zatímco okna v lodi kostela na rekonstrukci teprve čekají.

Autor: Photo: Hons084 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35622942

Pin It