Stará Voda u Libavé - O víkendu 21. a 22. července 2018 proběhne ve Staré Vodě ve vojenském prostoru Libavá pouť ke sv. Anně. Dvoudenní program nabídne bohoslužby, přednášky, aktivity pro děti i procesí ke Královské studánce s žehnáním vody. V neděli 22. července pak bude mši sv. sloužit Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský.

 

„Smyslem poutě je posílení vztahu mezi lidmi v rodině a také předávání víry v rodinách. Neblahé události odsunu sudetských Němců a vznik vojenského prostoru totiž násilně přerušil poklidný život zdejších obyvatel. Přesto však se zde mnoho rodáků a jejich potomků stále vrací. Inspirací pro nás může být právě svatá Anna, která byla maminkou Panny Marie,“ píše se na stránkách farnosti Moravský Beroun, kde najdete i další informace, spjaté jak s poutním místem, tak s organizačními pokyny, a odkud je též převzato ilustrační foto.

Program svatoanenské poutě:

Sobota 21. července 2018

  • 10:00 mše svatá,hlavní celebrantem bude olomoucký emeritní děkan o. František Hanáček, po mši adorace a svátostné požehnání, poté procesí ke Královské studánce a žehnání vody.
  • 13:00 Přednášky pro dospělé a aktivity pro děti.Vše bude probíhat v nedalekém okolí kostela.
    • Mgr. Dominik Opatrný:  téma přednášky: „Až z Nového Jeruzaléma poteče křišťálově čistá řeka“. Dominik Opatrný vyučuje morální teologii na CMTF UP Olomouc a  působí také jako nemocniční kaplan ve FN Olomouc.
    • Mgr. Věra Kulišťáková - téma přednášky:  „Pře(d)dávání víry v rodině“. Věra Kulišťáková je absolventkou CMTF UP Olomouc, s rodinou žije v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech, je vdaná a má 4 děti.
    • paní Jana Krejčová -  téma přednášky: „300 let kostela sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě (1688-2018)“. Jana Krejčová se zabývá historií Staré Vody. Zaměřuje se rovněž na zpracování a publikování prací o církevních památkách Libavska, jeho okolí a jejich propagaci.

Neděle 22. července 2018

  • 15:00 mše svatá,hlavní celebrantem bude biskup Mons. Martin David, po bohoslužbě bude procesí ke Královské studánce a žehnání vody.
  • Při bohoslužbách v poutním kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny bude vystavena replika milostné sošky sv. Matky Anny Starovodské.
Pin It