Frýdek/ Bruntál – Dvě děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin se uskuteční v sobotu 7. července, a to za účastí obou ostravsko-opavských biskupů. Ve frýdecké bazilice bude mši sv. při pouti děkanátu Bílovec sloužit biskup Mons. František Václav Lobkowicz, v bruntálském farním kostele pak při pouti děkanátu Bruntál pomocný biskup Mons. Martin David.

 

V rámci prvosobotních děkanátních poutí za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin přijde v sobotu 7. července řada na děkanáty Bílovec a Bruntál. Věřící toho prvně jmenovaného se sejdou v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku, aby byli přítomni mši sv. sloužené biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, která začne v 18.00. Již předtím ale začne poutní program modlitbou růžence v 16.00 a po ní následující adorací Nejsvětější Svátosti (od 17.00).

Podobný harmonogram bude mít pouť bruntálského děkanátu, jež proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, jen s časovými rozdíly: růženec začne taktéž v 16.00, avšak adorace na něj bude navazovat již v 16.30 a mše sv. bude zahájena už v 17.00. Sloužit ji bude pomocný biskup Martin David.

U obou poutí bude možnost přistoupit již od 16.00 ke svaté zpovědi.

Ilustrační foto převzato z farních stránek farnosti Bruntál.

 

Pin It