Ostrava - U příležitosti blížícího se 150. výročí narození pomocného olomouckého biskupa Mons. ThDr. Josefa Schinzela, vyšla životopisná publikace o tomto významném rodákovi z Krasova. Za monografií stojí svinovský farář P. Jan Larisch, ThD., který se dlouhodobě věnuje mapování osudů katolických kněží, kteří v minulosti působili v ostravsko-opavské diecézi.

Mezi osobnostmi tohoto kraje objevil pro současníky již téměř neznámé postavy. Lidé se již mohli začíst do životních příběhů sedmi duchovních, kteří v našem kraji působili v 19. a 20. století. Vynikali svou horlivostí a někteří z nich zemřeli mučednickou smrtí během nacismu. Tentokrát se P. Jan Larisch zaměřil na osobnost biskupa, který byl členem komunity sudetských Němců a mezi nimi také kněžsky a později jako biskup působil.

S vyhnáním statisíců Němců ze Sudet odešla i vzpomínka na biskupa Josefa Schinzela, který zemřel v roce 1944 a je pochován v rodném Krasově. Připomínkou jeho života byla dosud jen hrobka na místním hřbitově. Autor publikace se s tímto zapomněním nesmířil a začal kousek po kousku odhalovat a sepisovat neznámé kapitoly ze života katolické komunity, která v době nedávno minulé žila mezi námi.

V publikaci, kterou vydalo Ostravsko-opavské biskupství, najdete celou řadu dobových fotografií včetně místa posledního odpočinku biskupa Schinzela. "Tento pomocný biskup olomoucký je další mimořádnou osobností naší katolické minulosti. Jeho celoživotní aktivní a obětavé nasazení pro šíření poselství Ježíše Krista pokud možno do všech míst a ke každému člověku, činí z něho postavu, která má plné právo stát se živou vzpomínkou dějin naší církve," napsal biskup František Václav Lobkowicz v předmluvě této knížky.

Novinku je možné zakoupit v Karmelitánském knihkupectví v Ostravě na Puchmajerově ulici, na recepci biskupství nebo přímo u autora na faře v Ostravě-Svinově. 

Publikační činnost P. Jana Larische, ThD.

Ilustrační koláž: Dobová pohlednice Krasova/Kronsdorf s kostelem sv. Kateřiny a obálka nové publikace P. Jana Larische ThD.

Pin It