Maria Hilf - Diecézní pouť rodin na Maria Hilf proběhla za slunečného počasí v sobotu 12. května. Do Zlatých Hor dorazilo více než 400 poutníků, z nichž většina byly rodiny s dětmi. Letošní pouť byla mimořádná možností získat plnomocné odpustky. O tomto privilegiu, které udělil papež František v pro jubilejní rok 300. výročí vzniku poutního místa, informoval poutníky pomocný biskup Martin David.

Ten v homilii během mše svaté poukázal na spojení Maria – rodiny. „Maria je Královnou rodin – tak ji označujeme v Loretánských litaniích. Ona sama byla jedním ze tří členů té rodiny, které říkáme Svatá – tedy Svaté Rodiny nazaretské. To všechno jsou jistě důvody pro spojení Panny Marie a rodiny velmi výmluvné,“ uvedl biskup Martin. "Rodina je prostorem zrození nového života. Maria je ve zprávách evangelistů velmi často u toho, když se něco či někdo rodí. Maria je patronkou zrození nejen k životu přirozenému, ale také nadpřirozenému,“ dodal a promluvu zakončil požehnáním: „Připutovali jsme jako rodiny k Panně Marii Pomocné – patronce života. Ať nám její přímluva a příklad pomáhají, aby i naše rodiny byly prostorem, kde se rodí, chrání a rozvíjí život, rodí a rozvíjí víra, rodí a rozvíjí církev.“

Pro děti i jejich rodiče byl po mši svaté připravený bohatý program. Dospělí si mohli prohlédnout výstavu SVOJI a odvážnější se zúčastnit workshopu biblických tanců. Na děti čekaly dílničky a pohádka Bajaja v podání Víti Marčíka. Pouť ve spolupráci s duchovní správou poutního místa pořádal děkanát Opava a Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava.

Foto: Lucia Petrůjová

 

Pin It