Ivančena – Již v sobotu 21. dubna zamíří do Beskyd tisíce lidí, aby společně se skauty uctily památku junáků, které na sklonku 2. světové války popravili nacisté. Místo popravy na bývalém židovském hřbitově v polském Těšíně navštíví skauti již v pátek 20. dubna v 17.00 hodin.

Výpravy skautů ke kamenné mohyle na Ivančenu jsou každoroční tradicí od roku 1946, kdy skupina ostravských skautů seskládala kameny a vztyčila kříž na památku svých zabitých kamarádů. Na letošní 72. výstup na Ivančenu zvou rovněž ostravští skauti, kteří se starají o doprovodný program.

Českou vlajku na Ivančeně vztyčí již v 9.00 hodin ráno. Od 11.00 hodin začíná polní mše svatá na mýtině vzdálené několik set metrů od pamětního místa. Bohoslužbu bude celebrovat biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal společně s kaplanem pro skauty P. Pavlem Markem. O hudební doprovod se postarají skauti z Ludgeřovic.

Přesně ve 12.00 hodin začíná slavnostní ceremoniál u kamenné mohyly. Zazní státní i skautská hymna a proslovy vedení skautské organizace. V minulých letech mohli účastníci při tomto ceremoniálu potkávat poslední dva žijící pamětníky osudového položení prvních kamenů na Ivančeně. Dnes je mezi námi už jen poslední pamětník MUDr. Jaroslav Rozsypal – Čmel. Autor vzkazu „Kdo jdeš kolem, přilož kámen“, který visel na dřevěném kříži ve skleněné lahvi, zemřel 12. srpna loňského roku ve věku 86 let.

http://www.ivancena.cz/ivancena-2018/

Pamětníci založení kamenné mohyly na Ivančeně Ing. Petr Fiala - Ťop (s mikrofonem) a MUDr. Zdeněk Rozsypal - Čmel na snímku z výstupu na Ivančenu v roce 2016 v 70. roce výročí mohyly. Foto: Pavel Zuchnický

Pin It