Malá Morávka – Tradičního setkání bohoslovců s biskupem se zúčastnilo 8 bohoslovců a 4 studenti Teologického konviktu o víkendu 9.–11. 3. Na faře je spolu s pomocným biskupem Martinem Davidem uvítal místní farář P. Karel Rechtenberg.

„Chci poděkovat otci Karlu Rechtenbergovi a jeho farníkům za milé přijetí, kterého se nám na Malé Morávce dostalo,“ zdůrazňuje Mons. Martin David. Bohoslovci se v severním koutu diecéze zúčastnili modlitební aktivity 24 hodin pro Pána a života místní církve. „Zapojili jsme se do liturgie zpěvem, čtením a ministrováním,“ popisuje bohoslovec Jan Slepička a pokračuje: „Po mši svaté jsme si také povídali s farníky u čaje a kávy a v sobotu večer jsme u jednoho z nich grilovali. Jinak nám celý víkend vařil student Teologického konviktu Richard Kubiček a musím říct, že jídlo bylo výborné.“

Hosty překvapilo, jaká byla v kostele zima. I přes téměř jarní počasí ve zbytku republiky zde ještě byla zamrzlá voda v kropence. Víkend naplnili rozhovory, turistikou, společenskými hrami, katechezí i modlitbou a podle slov pomocného biskupa bylo setkání pro všechny vzájemným povzbuzením.

Více se dočtete v diecézní příloze Katolického týdeníku č. 11.

Pin It