Horní Suchá - Pomocný biskup Martin David v sobotu 4. 11. požehnal v kostele sv. Josefa v Horní Suché tři nové zvony. Na slavnostní mši svatou se sjeli kněží z celého okolí. Česká a polská jména sv. Josef, św. Jadwiga a św. Jan Paweł II. jim vybrali samotní farníci, které k tomu vyzval místní farář P. Mirosłav Kazimierz.

Zvony, které jsou nyní umístěny v kostele a které si lidé, než budou zavěšeny do věže kostela, mohou ještě prohlédnout, odlili ve zvonařské dílně Jana Felczyńského z polského města Przemyśl. Biskup Martin se v promluvě zabýval právě jejich zrozením: „Příběh zvonu, který vznikal ve zvonařské dílně doslova v prachu země, protože forma pro zvon je tvořena z hlíny, je vlastně velmi podobný příběhu lidskému. Jak čteme už na prvních stránkách Bible, Bůh člověka také vytvořil z prachu hlíny a vdechl mu nesmrtelnou duši. Po hříchu jsme vypadali nehezky, a tak nás očistil Kristovou krví a vodou křtu a jako ten zvonař nás Bůh vlastně stále čistí, někdy silněji a někdy jemněji, abychom byli zbaveni vší pýchy a mohli být povýšeni ke stolu hostiny v Božím království. Že tomu tak skutečně je, to můžeme vidět i na svatých, jejichž jména zvony nesou. Jejich velikost vyrůstá z velké životní pokory, díky které mohl Bůh v jejich životech učinit veliké věci.“

Kostel sv. Josefa vznikl přestavbou zděné kaple z roku 1835, která již kapacitně nestačila pojmout počet místních věřících. V roce 1891 byla budova prodloužena o patnáct metrů, postavila se věž společně s bočními loděmi a chórem pod nimi. Vybavila se také čtyřmi zvony. Ty za I. světové války odvezlo rakouské vojsko. K instalaci šesti nových zvonů došlo v roce 1925. Jejich osud byl obdobný, v roce 1942 je zabavila německá okupační armáda. Po válce byly do věže zavěšeny provizorní zvony z litiny, které se během listopadu vymění za nové.

 

Pin It