Kunčice p. O. – Drobnou kapli sv. Maří Magdaleny na úpatí vrchu Skalka na pomezí Kozlovic a Kunčic pod Ondřejníkem poničili na začátku března dva vyvrácené smrky. Stromy zničili sakrální stavbu natolik, že musela být rozebrána a znovu postavena. V sobotu 22. července ji při tradiční pouti požehná místní duchovní správce P. ThDr. Mariusz Andrzej Roszewski. Poutní mše svatá začíná v 15.00 hodin.

Lesní kaple byla postavena při tzv. Valašském chodníku, který spojoval valašské pastevce v zadních horách s vrchností na hradě Hukvaldy. Obklopovaly ji vzrostlé stromy a každoročně k ní mířili poutníci z okolí právě v den svátku sv. Maří Magdaleny. Po vichřici z 4. na 5. března tohoto roku zůstala kaple v troskách. O odstranění spadlých stromů se postarali kunčičtí dobrovolní hasiči, kteří také udělali v okolí kaple nejnutnější průklest.

Poničenou kapli bylo nutné do základu rozebrat, znovu ji postavit a střechu pokrýt plechem. O financování opravy kaple se postaralo ostravsko-opavské biskupství. „Rád bych upřímně poděkoval kunčickému starostovi Ing. Tomášovi Hrubišovi za aktivní podporu a pomoc při opravách. Stavební a klempířské firmě, které opravy provedli bezvadně. Děkuji Biskupství ostravsko-opavské diecéze za celkové financování opravy kapličky,“ uvedl duchovní správce farnosti Kunčice pod Ondřejníkem P. Mariusz Andrzej Roszewski.

Foto: Farnost Kunčice pod Ondřejníkem

kapleKuncicepOpravena 

Pin It