Vlčovice – Farnost Vlčovice oslaví v sobotu 29. července 420 let od vysvěcení kostela Všech svatých a zároveň poděkuje za zdárné dokončení jeho oprav. Program začne mší sv., kterou bude sloužit spirituál kněží diecéze královéhradecké P. Jan Linhart. Následovat bude přednáškový blok věnovaný převážně historii. Odpoledne pak budou mít návštěvníci možnost prohlídky kostela i jeho věže.

Vlčovický kostel Všech svatých byl vysvěcen 10. srpna 1597 biskupem Stanislavem Pavlovským poté, co k němu byla dostavěna věž, boční kaple, klenba presbytáře a co dostal i nová okna. Nedávno prošel rekonstrukcí, kdy byly v r. 2011 opraveny varhany, poté došlo k restaurování vitráží v presbytáři, instalování nových v sakristii a předsíňce kostela, do nějž byly pořízeny i nové lustry a lavice, které stojí na nové podlaze. Během rekonstrukce se došlo k závěru, že je třeba přikročit rovněž k pracím na vyřešení vysoké vlhkosti v kostele. Při těchto pracích se postupně uložila drenáž, osekalo se zdivo, aby se poté nahodila zevnitř i zvenčí sanační omítka. Letos navíc došlo k nasazení zcela nové báně na věž kostela, jež nahradila předchozí, která byla v havarijním stavu. Věž navíc dostala nový nátěr. Vše se stihlo do plánovaných oslav 420. výročí od vysvěcení kostela, které v r. 1597 vykonal olomoucký biskup Stanislav Pavlovský.

Oslavy proběhnou v sobotu 29. července a kromě mše sv., kterou bude v 9.00 sloužit kněz královehradecké diecéze P. Jan Linhart, bude jejich součástí i dopoledne plné přednášek na historické téma.

K opravám kostela více zde.

Program:

- 9.00 mše svatá – hlavní celebrant P. Mgr. Jan Linhart

 

- od 10.30 přednášky:

 

Proměny duchovního života – P. Mgr. Jan Linhart

Co nám dá poznat archeologie – Mgr. František Kolář a Mgr. Michal Zezula

Historické proměny kostela – PhDr. Dalibor Prix, CSc.

Sakrální prostor včera, dnes a zítra – Ing. arch. Marek Štěpán

Vysvěcení kostela Všech svatých ve Vlčovicích v kontextu předbělohorské rekatolizace – PhDr. Jan Saheb, Ph.D.

 

- Odpolední posezení na farní zahradě s cimbálovou muzikou

-14.30–16.00 možnost prohlídky věže a kostela

 

Obrázek pořízen z farního archívu.

Pin It