Krnov – Koncentrační tábor Dachau nedaleko bavorského Mnichova se stal místem utrpení také pro řadu duchovních z Československa. Vězněni zde byli například pozdější kardinálové Josef Beran nebo Štěpán Trochta. Mezi těmi, kdo trýzeň nepřežili, byl kandidát blahořečení P. Richard Henkes a nedávno blahořečený P. Engelmar Unzeitig. Od roku 1941 byla vězňům útěchou kaple. Do ní se podařilo až z krnovského kláštera salvatoriánů propašovat sochu Panny Marie. Její kopie se 23. 6. vrátí do Krnova.

O vznik kaple se zasloužili pomocný biskup Josef Martin Nathan společně s kardinálem Adolfem Bertramem z Wroclavi a Michaelem Faulhaberem z Mnichova-Freisingu. Za dozoru SS se v ní mohla 20. 1. 1941 sloužit první mše svatá. Kaple však byla dlouho bez jakéhokoliv zařízení. Biskup Nathan vyhlédl pro kapli v Dachau sošku Matky Boží z kláštera salvatoriánů pod Cvilínem. " V zimě roku 1942/43 byla socha zabalena do dek a v noci dopravena na saních na krnovskou faru. Biskup Nathan se poté postaral o transport do Dachau. I když sám byl v těžké situaci a sledován gestapem, snažil se pomoci lidem v nouzi. Dal sochu zabalenou do pytle připevnit zespodu pod nákladní vůz, který směřoval do tábora s nějakým proviantem. Tak se dostala socha z Krnova až do koncentračního tábora v Dachau," uvedla Ludmila Čajanová, která příběh o Madoně z Dachau zaznamenala z vyprávění německých pamětníků.

Kněží uvěznění v koncentračním táboře byli velmi šťastni, když mohli slavit Velikonoce roku 1943 s krnovskou madonou. Nikdo si nedovede představit, kolik odvahy, síly a útěchy čerpali kněží při svých modlitbách před madonou z cvilínského kláštera. Doslova jim pomáhala přežít. Později byla vězni popsána takto. „Je to Marie, která na útěku před nebezpečím do Egypta, tedy sama pronásledována, v úzkostech tiskne božské dítě jako symbol vší útěchy na své mateřské srdce. Této mateřské lásce jsme mohli svěřit všechen svůj žal, naši tělesnou i duševní bídu.“

"Socha Panny Marie zůstala v bloku 26 až do roku 1964. V roce 1963 požehnal světící biskup Neuhäuser z Mnichova, jenž sám byl vězněn v táboře v Dachau, základní kámen pro výstavbu nového kláštera „Karmel Svaté Krve Dachau“. V roce 1964 předává profesor Wiedemann z Mnichova nově založené přístavby kláštera řádovým sestrám. Originální socha zůstane dál v kapli v Dachau a to jako památník, jako místo modlitby a pokání, jako znamení lásky ve službě usmíření," doplňuje Ludmila Čajanová.

Po válce se karta obrátila a utrpení byli vystaveni sami Němci. Z Krnova byl 22. 6. 1945 vypraven tzv. Hladový pochod čítající tři tisíce osob. Jednalo se především o ženy, děti a starce, kteří byli hnáni pěšky z Krnova směrem do Jeseníků s cílem v Králíkách. Mezi nimi byl jako dítě Walter Titze, který ve svém svědectví vypráví o zabíjení těch, kteří již nemohli dál. Na památku tří set obětí Hladového pochodu plánují v Krnově umístit pamětní desku. Walter Titze je také sponzorem kopie sochy Madony z Dachau, která bude instalována v krnovském farním kostele sv. Martina při mši svaté v pátek 23. 6. Bohoslužba začíná v 18.00 hodin.

Pin It