Ostrava – Zaplněná katedrála Božského Spasitele v Ostravě byla v neděli 28. 5. svědkem události, která nemá v 750leté historii města obdoby. Biskupské svěcení zde vkládáním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze přijal generální vikář Mons. Martin David. Ve svých 46 letech se stal prvním pomocným biskupem v 21leté historii diecéze.

Spolusvětiteli nového biskupa, kterého do této služby 7. 4. jmenoval papež František, byli olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Ruce na jeho hlavu postupně vložili také další přítomní biskupové z České republiky a Polska a také apoštolský nuncius Giuseppe Leanza. Slavností mše svaté se zúčastnilo více než 150 kněží, nejbližší rodina, osobnosti z řad politického a veřejného života a další stovky věřících. Událost sledovaly tisíce diváků televize Noe, která bohoslužbu vysílala v přímém přenosu.

Krátce před zahájením mše svaté kandidát biskupské služby pronesl v kapli biskupství vyznání víry v latině a přísahal na Bibli věrnost Církvi a jejímu učení. Svědky této přísahy byl biskup František Václav Lobkowicz, kancléř Pavel Ramík, několik kněží a laiků.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It