Ostrava – Na šedesát varhaníků, vedoucích schol a chrámových sborů a všech těch, kteří se ve farnostech angažují v oblasti liturgické a duchovní hudby se o víkendu setkalo na ostravsko-opavském biskupství.

Lidé, kteří svou hudbou slouží ve farnostech, přijali pozvání kaplana pro varhaníky P. Aleše Písařovice. „Byla to z naší strany především snaha pomoc službě varhaníka ve farnostech, aby se mohli vzájemně setkat, sdílet své zkušenosti, diskutovat a nacvičit nový program,“ vysvětluje kaplan. Program, který měl teoretickou i praktickou část, vznikl na základě odpovědí v dotazníku, který pozvaní dostali. „Zjistili jsme, co chrámové hudebníky zajímá a které skladby se běžně ve farnostech nehrají. Program jsme o ně obohatili a nacvičili, aby je případně mohli použít ve svých farnostech.“

Hned úvodní přednáška o vztahu hudby a liturgie účastníky zaujala. Diskusi vyvolalo např. téma o společenském rozměru liturgie, která má být jakýmsi ostrovem stability v moderních trendech a nemá se přizpůsobovat společnosti a jejímu dobovému vkusu. Jde samozřejmě i o její kvalitu. Při probírání základních vlastností hudby právě otázka uměleckosti a kýče vyvolala dlouhou debatu.

Začátek praktické části byl věnován technice zpěvu, práci s dechem a péči o hlas. „Po rozezpívání jsme se seznámili s tím, jak interpretovat svatodušní proprium P. J. Olejníka – gregoriánskou svatodušní sekvenci Veni Creator,“ vysvětluje jedna z účastnic setkání, varhanice a členka chrámového sboru Radka Kulichová. „Odpolední část byla věnována interpretaci ordinária Petra Ebena, doplněného zajímavými ukázkami. Také jsme byli seznámeni s častými chybami v interpretaci i s nedostatky v notovém zápisu v kancionálu. Celé setkání bylo velmi podnětné. Důležitá pro mě byla i diskuse, zejména zkušenosti déle ,sloužících‘ varhaníků. Myslím, že pro většinu znamenalo hodně zjištění, že jejich problémy nejsou jen ,jejich‘, že s podobnými se potýkají i jinde.“

Pro zájemce pak ještě následovala prohlídka rekonstruovaných varhan v kostele.

Velkým dílem k setkání, které by účastníci rádi zopakovali, přispěli další organizátoři Jan Strakoš, Lukáš Kubenka, Jarmila Drozdová a Vladimír Pavlík.

Pin It