Branice – Diecézní charita ostravsko-opavská si v neděli 23. dubna připomene 150 let od narození a 70 let od skonu významné osobnosti slezského pohraničí - biskupa Josefa Martina Nathana. Učiní tak poutí v Branicích v tzv. Městečku Milosrdenství, které tento muž v minulosti vybudoval prakticky z ničeho. V 15.00 bude v tamní bazilice Svaté Rodiny sloužit mši sv. prezident Diecézní charity ostravsko-opavské P. Dr. Jan Larisch, následovat bude v 16.00 korunka k Božímu milosrdenství – společná modlitba u sarkofágu biskupa J. M. Nathana.

Mons. Josef Martin Nathan byl knězem vratislavské diecéze, během druhé světové války generálním vikářem sudetoněmecké části olomoucké arcidiecéze a olomouckým pomocným biskupem. Na jednom ze svých kněžských působišť – v polských Branicích nedaleko Krnova, založil Pečovatelský a léčebný ústav pro psychicky nemocné, úžasné dílo, jež se v dalších letech rozrostlo do fascinujících rozměrů. V jeho útrobách našly příkladnou a láskyplnou péči z rukou řeholních sester tisíce pacientů.

Dne 21. prosince 1946 byl Josef Martin Nathan odsunut z nově získaných polských území do Opavy, kde za šest týdnů poté v Marianu – Ústavu Kongregace dcer Božské lásky zemřel. V listopadu 2014 se jeho tělo vrátilo do Branic. Právě zde se v neděli 23. dubna sjedou poutníci a zaměstnanci Charit, aby uctili památku tohoto velkého muže, v čele s prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské P. Dr. Janem Larischem, jenž bude u oltáře baziliky Svaté Rodiny sloužit v 15.00 mši sv.; následovat bude v 16 hodin korunka k Božímu milosrdenství – společná modlitba u sarkofágu biskupa J. M. Nathana. V r. 2013 zde už Charita DOO uspořádala pouť Charit.

O osobnosti biskupa Nathana více zde.

Branice, bazilika Svaté Rodiny. Foto: Pavel Zuchnický

Pin It