Vranov nad Dyjí - Ve dnech 28. 4.–30. 4. se ve Vranově nad Dyjí uskuteční 22. celostátní Společenství čistých srdcí, iniciativy sdružující mladé lidi, kteří se rozhodli usilovat o růst k ideálu čistého srdce, a to ve všech směrech a za všech okolností. Na programu bude mše sv., adorace, krátká pouť, přednáška aj.

Společenství čistých srdcí (dále jen SČS) je iniciativou vzniklou v r. 2006 sloučením dvou iniciativ sesterských – moravské „Čistá láska“ a české „Pravá láska čeká“. Sdružuje mladé lidi, pro něž slovo „čistota“ není jenom vyprázdněným pojmem, ale ideálem, který chtějí naplňovat ve svém životě. Sounáležitost dnes již cca 1500 členů SČS je zvýrazněna a živena vzájemnou modlitební podporou napříč celou republikou a osobním příkladem. Obojí má (a také to úspěšně činí) posilovat nejen osobní vnímání sexuality jakožto daru od Stvořitele, ale i úsilí žít v souladu jednak s 6. a 9. přikázáním, jednak se všemi ostatními, jakož i úsilí čistě na ty druhé pohlížet a čistě s nimi i jednat.

Mottem SČS je známý a nikdy nezevšednivší Ježíšův výrok z Jeho slavného Kázání na hoře: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Právě touha vidět Boha, touha nezraňovat Jeho přečisté srdce, ale naopak spočívat na něm po vzoru milovaného učedníka vede mladé k tomu, aby se zavázali uchovat si to své před Bohem i před světem čisté.

Do SČS může vstoupit svobodný člověk od 15 do 35 let; uzavře-li sňatek, stává se automaticky členem SČSM – Společenství čistých srdcí manželů. Noví členové jsou přijímáni poté, co projdou přípravou, knězem, který se SČS spolupracuje (v ostravsko-opavské diecézi je jím P. Jan Svoboda). Noví členové, ale ani ti starší, nezůstávají takříkajíc na ocet. Střetávají se na občasných setkáních a mohou se obracet i na koordinátory z řad laiků – členů SČS, pod jejichž křídla daná oblast spadá. Právě koordinátorka pro děkanáty Opava, Bruntál a Jeseník Anna Balintová o SČS říká: „Jsem ráda, že jsem v SČS a že patřím do tak velké rodiny, kdy se za sebe každý den vzájemně modlíme – je to velmi silná podpora. Navíc vědomí toho, že na to nejsem sama, ale že je více těch, kteří se snaží jít za ideálem čistého srdce, je úžasné. Někdo by mohl říct, že je to kříž a že je to v dnešní době nemožné. Já bych řekla, že je to radostná cesta. A není to nic nového, jen veřejně dáváme najevo to, k čemu nás vybízí Pán Ježíš.“

Samotné setkání není určeno jen pro členy, ale i pro sympatizanty či jen zvědavce toužící zakusit produchovněnou rodinnou atmosféru, jíž bývá toto setkání pravidelně prostoupeno. Na ty, kdo do Vranova nad Dyjí poslední dubnový víkend přijedou, čeká mše sv., adorace, přednáška P. Viléma Štěpána Opraem., spoluzakladatele SČS, ale i krátká pouť či nějaká ta malá práce. Ubytování je zajištěno v turistické ubytovně Sportclub, popř. na vranovské faře. Vranovský víkend „Čistých srdcí“ začne v pátek v 19.00 společnou večeří, skončí pak nedělním obědem. Jeho cena je 200 Kč, organizátoři ale zdůrazňují, že kdo si tolik nemůže dovolit, může dát méně, „peníze by neměly být problém, kvůli kterému nemůžete přijet“.

Více o SČS i samotném setkání včetně přihlášky na ně a kontaktů na koordinátory najdete na webu http://www.spolcs.cz/.

Libor Rösner

 

Pin It