Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz byl v pondělí 30. 1. 2017 hospitalizován s onemocněním dýchacích cest. Je pod odborným dohledem lékařů Městské nemocnice Ostrava, jeho stav však není nijak kritický. Potřebuje klid na lůžku a všem děkuje za projevený zájem a modlitby.

Modllitba za nemocné.

Modlitba za biskupa.

Pin It