Frenštát pod Radhoštěm – V pátek 9. 12. zemřel ve věku třiašedesát let frenštátský farář, místoděkan děkanátu Nový Jičín a člen Matice Radhošťské P. Mgr. Rudolf Swienczek.

Za jeho život poděkujeme a rozloučíme se s ním při mši svaté ve filiálním (horním) kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm ve čtvrtek 15. prosince 2016 ve 13.30 hodin. Jeho tělo pak uložíme do hrobu na Městském hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm.

P. Mgr. Rudolf Swienczek se narodil 13. 5. 1953 v Českém Těšíně. Po studiu na Cyrilo-Metodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích přijal 24. 6. 1978 v Olomouci z rukou biskupa Josefa Vrany kněžské svěcení. Na své první kaplanské místo nastoupil po svěcení do Havířova-Bludovic. Od roku 1979 až do roku 1990 byl kaplanem v Novém Bohumíně a v letech 1987 – 1988 vykonával také funkci administrátora excurrendo farnosti Starý Bohumín. V roce 1990 byl ustanoven farářem farnosti Morávka, od roku 1994 byl rok administrátorem excurrendo v Domaslavicích, poté v letech 1996 – 1997 administrátorem excurrendo v Janovicích.

V roce 1997 byl jmenován farářem ve Frenštátě pod Radhoštěm a administrátorem v Tiché. Zároveň od roku 2003 vykonával funkci místoděkana novojičínského děkanátu. Současně spolupracoval s Maticí Radhošťskou a zajišťoval duchovní správu poutního místa v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Zemřel v pátek 9. 12. 2016 posilněn svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě.

Parte ke stažení zde.

Pin It