Ostrava – Stálá zpovědní služba, která působila při Bráně milosrdenství v katedrále Božského Spasitele během Svatého roku, pokračuje i po jeho skončení. Kněží z celé diecéze se budou v této službě střídat podle rozpisu, který je aktualizován na internetových stránkách biskupství.

Kněží budou ve zpovědnici k dispozici vždy od úterý do soboty po ranní mši svaté od 8.15 do 12.15 hodin a po polední přestávce pak od 13.15 až do 17.15 hodin. Před každou večerní mši svatou (18.00, neděle 19.00 hodin) zpovídají kněží, kteří působí při katedrále.

Pin It