Drazí bratři a sestry,

Po delší době Vás chci všechny touto cestou pozdravit a oslovit v záležitosti, ke které opravdu nemůžeme být lhostejní. Pokud jezdíte po našich cestách, nemohli jste si nevšimnout billboardů, které Vám nabízejí fotografie kandidátů do krajských zastupitelstev a také kandidátů do senátu. Termín voleb se blíží a já bych rád připomněl, že právě volby jsou příležitostí, jak každý z nás může promluvit do budoucnosti. Nechci říkat, koho máte volit, kterou stranu ano a kterou ne, to není mou kompetencí, ale některé okolnosti chci přece jen zmínit.

Žijeme ve velmi rozhárané době, media jsou plná násilností, denně se dovídáme o sebevražedných atentátech po celém světě. Díky těmto skutečnostem i my v naší zemi máme někdy pocit strachu, že i naši zemi zaplaví migrační vlna a zcela předělá naši kulturu. A najednou slyšíme ze všech stran, že jsme přece kultura křesťanská, že ji musíme zachovat. S tím naprosto souhlasím. Ale abychom udrželi toto dědictví otců, musí mít tuto touhu i ti, kterým dám ve volbách svůj hlas a kteří mě v budoucích 4 letech na úrovni kraje budou zastupovat.

Proto Vás chci vybídnout a poprosit: k volbám jděte! Máme přece zodpovědnost za to, co bude v našem kraji v příštím období. Neúčast je volbou toho, koho bych vědomě nikdy nevolil. A za druhé, volte toho, o kterém víte, že nemá v nenávisti Krista a jeho církev. Volte toho, kdo nebude diskriminovat věřící a hledět na ně spatra, kdo bude vytvářet dobrou atmosféru, kdo bude hledat dobro společnosti a nikoliv svoje. A protože chceme budoucím zastupitelům pomoci, vybízím Vás k modlitbám za jejich službu. Přece věříme v sílu modlitby! Vkládejme do přímluv modlitbu za politiky a státníky. I tímto způsobem usilujme o pokoj a mír ve světě, o atmosféru milosrdenství, neboť máme být milosrdní jako je milosrdný náš nebeský Otec.

Přeji vše dobré a ze srdce žehnám všem

+ František V. Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský

Text pastýřského listu ke stažení v češtině a polštině.

 

Pin It