Frýdek-Místek - Nový oltář ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku posvětil ve středu 25. 11. biskup František Václav Lobkowicz. Obětní stůl ve tvaru jehlanu vnořeného špičkou do kruhu s bronzovým nápisem „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky" odkazuje k patronu kostela sv. Janu Křtiteli a zároveň vybízí i každého příchozího, aby v sobě připravil cestu, překročil hranici kruhu a přistoupil ke stolu, z něhož lze přijímat pokrm pro život věčný. Autorem návrhu nového obětního stolu, který je součástí proměny presbytáře frýdeckého farního kostela, je architekt Marek Štěpán, který podobnou symboliku zvolil také při realizaci nového oltáře pro katedrálu v Českých Budějovicích.

Na špičku otočeny černý jehlan je v presbytáři gotického kostela silným akcentem. „Jako by proměna kruhu ve čtverec symbolicky naznačovala proměnu chleba a vína v tělo a krev Kristovu. Podsvětlení paty oltáře působí, jako by se oltář vznášel, a tím také naznačuje, že skutečnost Eucharistie není úplně smysly uchopitelná. Místo, kde stoji, umožňuje shromáždění jak velkého počtu lidi v lodi, tak menšího blíže kolem něj,“ popisuje architekt Marek Štěpán, který svůj návrh konzultoval s farníky a liturgy.

Oltář je z ocelového plechu s horní deskou z jednoho kusu břidlice. Záměrně byly zvoleny poměrně proste materiály, které pocházejí z Moravskoslezského regionu a jsou zde tradičně zpracovávány. Ocelove plechy byly zpracovány místní firmou, břidlice byla vylomena v lomu u Domašova nad Bystřicí. Do otvoru ve středu břidlicové desky byly uloženy relikvie mučedníka komunistického pronásledování církve Metoděje Dominika Trčky, který se narodil ve Frýdlantu nad Ostravicí, stal se knězem a vstoupil do Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé). V roce 1952 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu a zemřel v důsledku mučení a odepřeni zdravotní péče ve vězení v Leopoldově v roce 1959. Procesní kříž, tvořený ocelovou trubkou, nese pět kamenů symbolizujících pět Kristových ran. Použity kamen je pyrit, který bývá příměsí uhlí a který se využívá při výrobě železa.

Zdroj informací: http://atelier-stepan.cz/

Pin It