Ostrava - Vánoční strom na Masarykově náměstí a Náměstní Svatopluka Čecha v Ostravě pochází z Biskupských lesů. Vyrostly pod beskydskou horou Smrk v revíru Samčanka. Na slavnostním rozsvícení stromu na Masarykově náměstí promluvil také biskup František Václav Lobkowicz a svou promluvou oslovil několik tisíc lidí. Dvanáct metrů vysoký smrk se zdobil během víkendu a rozsvěcení se uskutečnilo v nedělním odpoledni 29. 11.

Biskup František Lobkowicz na náměstí promlouval po paní starostce městského obvodu Ing. Petře Bernfeldové. Mimo jiné připomněl, že když právě začíná Mezinárodní klimatická konference v Paříži, je třeba se starat o přírodu a pomáhat jí, ale je potřeba starat se i o lidské vztahy. „Nezapomeňme také na pořádek ve svých srdcích a na ‚ekologické‘ vztahy mezi námi lidmi. Což vyjádříme třeba úsměvem. Tedy tím hezkých smajlíkem, který může hodně pomoci, a v prostotu, kde se takto jedná, je vše hned krásnější. Tedy celá Ostrava může být krásnější.“ Navázal tak na výzvu kardinála Petera Turksona, který za summit vybízel k modlitbám.
Moderátor akce na slova biskupa zareagoval dovětkem. „Jako naše obnovená katedrála.“

Jana Praisová

Pin It