Ostrava - „I když se říká, že je Ostrava černá, a to už dávno není, tak máme katedrálu hezkou,“ řekl biskup František Václav Lobkowicz na začátku děkovné mše svaté u příležitosti znovuotevření katedrály Božského Spasitele. Slavnost Krista Krále, která je pro ostravskou katedrálu poutí, se stala slavnostní oslavou dokončeného díla oprav, které trvaly patnáct měsíců.

Tisíce věřících, které se v neděli 22. 11. mše svaté zúčastnily, se vrátily do chrámu, jež se během oprav výrazně proměnil. Vínově červenou fasádu nahradily odstíny béžové barvy. Světlejší je také interiér, do nějž se dostává více světla z oken za presbytářem, která byla desetiletí stíněna závěsem.

Ostatky sv. Jana Pavla II. a adorační kaple

Liturgický průvod čítající desítky kněží, ministranty, jáhny a pět biskupů vstoupil do katedrály hlavní branou za zpěvu písně „Ježíši Králi“. Trvalý jáhen Jan Breník nesl v ruce relikviář s ostatky sv. Jana Pavla II., které katedrála získala darem od krakovského kardinála Stanislava Dziwisze. Do bočního oltáře je po homilii olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, vložil biskup Lobkowicz, který také požehnal svatostánek nové adorační kaple naproti sakristie.

Novinkou nejen pro obyvatelé Ostravy je možnost návštěvy kostela v čase mezi ranní a večerní bohoslužbou. Katedrála bude veřejnosti zpřístupněna celoročně vždy od úterý do soboty v čase od 8. 15 do 12.15 a od 13. 15 do 17.15 hodin. Turistům bude k dispozici služba v nově vybudované recepci, kde bude možné získat informace, tiskoviny a případně si zapůjčit audioprůvodce. Pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky katedrály jsou nově k dispozici toalety, které projektant rekonstrukce architekt Tomáš Šonovský nechal citlivě vestavět do prostoru původní velké předsíně.

Digitální vitráže a vitríny s expozicí

Při slavnostním otevření byly poprvé veřejnosti spuštěny transparentní displeje umístěné v zadních oknech katedrály. „Jedná se o moderní technologii, která současnými technickými prostředky navazuje na tradiční vitráže v oknech kostelů. Transparentní displeje ve vypnutém stavu vypadají jako běžné sklo, avšak po spuštění programu dokáží zobrazovat výtvarný obsah,“ uvedl projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl. Šest oken promítá díla studentů Fakulty umění Ostravské univerzity.

Návštěvníci katedrály si mohli jako první „turisté“ prohlédnout v prosklených vitrínách originály dokumentů z roku 1888 nalezených při sejmutí makovic z věží v průběhu rekonstrukce katedrály. Součástí stálé muzejní expozice jsou také originály výkresů pro stavbu katedrály od architekta Gustava Meretty z roku 1883 a originál dokladu o vysvěcení katedrály. „Interiér kostela je nově doplněn také o panely, jejichž obsah připomene nejen historii katedrály, ale také pestrou paletu historicky pozoruhodných církevních památek na území Ostravsko-opavské diecéze,“ doplnil Přikryl.

Financování oprav katedrály Božského Spasitele

Celkové výdaje na opravu a vybavení katedrály vletech 2014-2015 dosáhly 68 mil. Kč, z čehož 65 mil. Kč tvoří výdaje stavební a 3 mil. Kč výdaje na vybavení, projekty a související činnosti. Na pokrytí výdajů se významnou částí podílí Evropská unie: 30,5 mil. Kč bylo poskytnuto z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a 11,5 mil. Kč z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, díky spolupráci s katedrálou v Opoli. Statutární město Ostrava přispělo částkou 1,5 mil. Kč a v jednání je ještě dotace městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ze strany církve zbývá na dokrytí nákladů částka 22,5 mil. Kč, která se skládá z mnoha darů věřících i podporovatelů, dále z vyhlášené veřejné sbírky a z finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi.

Fotoreportáž z otevření katedrály najdete ve fotogalerii v sekci Publicita.

Pin It