hrozova2Hrozová - „Byli jsme u něčeho, co v sedmi stech letech historie Hrozové nemá obdoby…," říká jeden z účastníků nedělní akce u příležitosti znovuotevření kostela sv. Michaela Archanděla v Hrozové, jež proběhlo 10. května. A dodává: „…tato slavnost nemá srovnání nejen, co se Hrozové týče, ale i širokého okolí. Snad jen v hluboké historii zámku ve Slezských Rudolticích, kam se sjíždělo panstvo z celé Evropy.“ A skutečně, stovky účastníků zaplnily kostel dlouho před zahájením slavnostní mše, kterou celebroval generální vikář Mons. Martin David spolu s pěti kněžími.

hrozova1Hluboký hudební zážitek připravilo přítomným Hudební sdružení Krnov, hudebníci, sólisté, zpěváci brněnské a ostravské opery. Pod vedením Václava Mičky zpívali Orgelsolo-Messe od W. A. Mozarta. Na nově opravené varhany hrál Eduard Müller.

Účastníci byli především překvapeni novým vzhledem interiéru kostela. Za oltářem prosvítá odhalené gotické okno. Kolem něho je celá zadní stěna včetně klenby presbytáře pokryta historickými malbami svatých. A podobně jako si obyvatelé Hrozové před sedmi sty lety umístili do čela sv. Michaela Archanděla a sv. Václava, tak i v pozdějším novém věku zde tvořil dominantu obraz sv. Michaela, nyní přemístěný na levou stranu boční zdi. A oltářní obraz sv. Václava, přivezený volyňskými Čechy v roce 1947, shlíží na přítomné z protější stěny. Připomínají tak kontinuitu mezi dávnými časy a současností. „Na klenbě dominuje scéna trůnícího Krista v mandorle, kterou nesou dva andělé. Výjev doplňují symboly čtyř evangelistů,“ dočteme se v brožuře vydané k této příležitosti.

hrozova3Ještě před sedmi lety se zdálo, že je nad síly nynějších obyvatel opravit chátrající omítku kostela, střechu i vlhkost. Zdálo se, že to bude úkol pro příští generaci. Ale Prozřetelnost je velkorysá a překypuje svými dary. Dává víc, než si vůbec umíme představit. Kostel během pár let dostal nejen nový kabát, střechu a odvodnění, ale péčí farníků také nové lavice, lustr, opravené novodobé fresky, opravené varhany a ještě bonus navíc – vzácné archeologické nálezy a především odkrytí fresek ze 13. století.

A byly to právě fresky, které přilákaly stovky účastníků nedělní slavnosti. O pohodlné zázemí pro všechny, občerstvení a posezení při hudbě se postaral Obecní úřad Rusín pod vedením starosty R. Bezděčíka, členové o.s. Královský stolec, místní farníci a občané Hrozové a Rusína. Přítomní vyslovili lítost pouze nad tím, že je neděle a nemohou slavit do pozdní noci.

hrozova4Zafinancování těchto prací bylo pochopitelně nemalým úkolem mnoha zodpovědných institucí – světských i církevních a mnoha zainteresovaných osob. Restaurátorské práce proběhly v rámci projektu „Fresky v Hrozové – unikát na hranici“, spolufinancovaného z fondu mikroprojektů Euroregion Praděd, financovaného OP přeshraniční spolupráce CZ-Pl 2007- 2013. Mezi hosty z Polska byl také starosta Głubczyc pan Adam Krupa s členy městské rady a starostové sousedních polských obcí.

Nicméně na závěr bez přehánění můžeme dodat, že se zde zúročilo i desetileté fungování občanského sdružení Královský stolec pod vedením paní Dagmar Návratové, které si při svém vzniku stanovilo za cíl obnovu historických památek a tradic.

Autor: Ludmila Čajanová, členka sdružení Královský stolec

FOTO: Pavel Siuda

Pin It