Ostrava - Odborníky v oblasti paliativní a hospicové péče přivítá Ostrava v úterý 17. března 2015 v rámci mezinárodní konference organizované Charitou Ostrava díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým, píše se na  webu http://www.umirani.cz/.

Tato konference se uskuteční v rámci aktivit dvouletého projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“, který je financován z Programu česko-švýcarské spolupráce administrovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Na konferenci se představí lektoři ze Švýcarska, Rakouska, Slovenska i Česka, kompletní program je dostupný na webu zde: http://ostrava.caritas.cz/clanky/konference-o-paliativni-peci-za-podpory-ze-svycarska/

Záštitu nad konferencí převzala Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a účast pro lékaře i pracovníky nelékařských zdravotnických profesí bude ohodnocena kreditními body. Kapacita účastníku konference je již naplněna, nicméně celý průběh konference budou snímat kamery a záznam bude k dispozici v archivu výstupů konference.

Charita Ostrava zabezpečuje pro klienty v terminálním stádiu života z Ostravy a okolí služby Mobilního hospice sv. Kryštofa a lůžkového Hospice sv. Lukáše.

 

 

Pin It