Praha - Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem. Dohoda byl slavnostně podepsána v pondělí 9. března 2015 v pražském Arcibiskupském paláci.

Arcibiskup pražský, metropolita a primas český a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka. (Česká biskupská konference je zřizovatelem Charity ČR), k dohodě poznamenal: 

„Jak naše armáda, tak církev, přicházejí pro mnoho lidí ke slovu vždy až tehdy, kdy jde do tuhého, v nějakých krizových momentech. Tato podobnost spoluutváří jakousi vzájemnou důvěru mezi námi. Na základě předchozí spolupráce chceme i do budoucna společně pomáhat těm, kdo při obraně naší vlasti či našich hodnot sami ztratí zdraví anebo po sobě zanechají opuštěnou rodinu. Církev tak plní úkol svého zakladatele Ježíše Krista, který řekl, že nepřišel, aby se mu sloužilo, ale přišel sloužit.“

Na základě podpisu této dohody o spolupráci bude k tomuto dni založen Vojenský fond solidarity, platforma, která je neformálním uskupením.  Zřízením Vojenského fondu solidarity nevzniká nová právnická osoba či jiné uskupení definované právním řádem ČR. Účelem Vojenského fondu solidarity je shromažďovat prostředky prostřednictvím finančních darů, které budou poukazovány na veřejnou sbírku Charity ČR číslo účtu  44665522/0800 a k tomu zřízeného samostatného variabilního symbolu 918.


Pomoc v obtížných situacích

Cílem Vojenského fondu solidarity bude pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísni, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů nebo dopadem životních katastrof a to v situacích, které jsou jen obtížně a efektivně řešitelné standardními prostředky a postupy. „Potřebujeme trvalý nástroj, který dokáže pomoci všem vojákům, kteří se dostanou do tíživé situace, nebo budou zraněni, a pokud přijdou o život při výcviku či v operacích, tak také jejich blízkým,“ říká generál Pavel, který inicioval založení tohoto fondu.

Fond bude na základě uzavřené dohody spolukoordinovat pro vojáky Charita České republiky, která již v létě loňského roku zastřešovala sbírku organizovanou pro pozůstalé vojáků, kteří zahynuli v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka v červenci loňského roku. Na veřejnou sbírku číslo účtu 44665522/0800, se samostatným VS 918 – Vojenský fond solidarity mohou přispívat všichni, kterým není osud našich vojáků lhostejný.

Činnost Vojenského fondu solidarity bude řízena jedenáctičlenným stálým řídícím výborem s poměrným zastoupením z řad důstojnického a praporčického sboru ze složek AČR, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Vojenského zpravodajství, Vojenské policie, dále z CHČR a nezávislého subjektu a také dvěma nestálými členy. Posledně jmenovaní budou z řad praporčíků a kaplanů od konkrétního útvaru, jehož vojákovi či rodině bude směrována pomoc. Členové výboru budou hlasováním rozhodovat o přidělení pomoci v souladu s účelem veřejné sbírky.

Tomuto procesu bude předcházet tzv. sociální šetření a teprve na základě jeho výsledku rozhodne řídící výbor o přidělení či nepřidělení finanční pomoci.

Podle dohody bude možné 5 % výtěžku fondu věnovat také na jeden až dva humanitární či jiné projekty CHČR v rámci České republiky.

 Loňská sbírka pro pozůstalé padlých výsadkářů

Spolupráce Armády ČR s Charitou se rozběhla již v roce 2014, kdy Charita ČR administrovala sbírkový účet pro rodiny pěti výsadkářů, kteří zahynuli při výkonu služby v Afghánistánu. Sbírka trvala od července do konce srpna a vynesla přes 5,4 milionů Kč. V září byla tato částka rozdělena příbuzným obětí.   

 Převzato z: http://www.charita.cz/media/ceska-armada-a-charita-zalozi-vojensky-fond-solidarity/

Pin It