Odry - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České bude ve dnech 17.19. 3. hostit již 22. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol. Vedle vlastního programu, který vytvoří děti a studenti z 26 církevních škol, budou její součástí rovněž doprovodné akce v podobě výstavy ilustrací Vlasty Švejdové, výtvarné dílny pro děti z MŠ, večerního koncertu tří sborů či besedy s otcem Lukášem Engelmannem. 

 

Letošní přehlídky se zúčastní děti z 11 církevních základních škol a z 14 církevních středních škol z celé České republiky a tradičně také hosté ze Slovenska. Program začíná v úterý 17. 3. v 9.00 hodin v Dělnickém domě slavnostním zahájením pro základní školy a v 9.30 bude následovat vernisáž obrazů Vlasty Švejdové. Výstava děl ilustrátorky dětských knih bude k dispozici v Dělnickém domě po celou dobu přehlídky. Ve středu 18. 3. v 18.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje koncert tří sborů. Ve čtvrtek 19. 3. od 15.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje mše svatá s otcem biskupem Lobkowiczem. Od 17.00 hodin odpolední galaprogram v Dělnickém domě a od 19.00 hodin prodloužený galaprogram.

 O povaze této akce, pojednává web školy:

 V březnu se pravidelně stáváme pořadateli naší největší školní akce "Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol".

Soubory církevních škol z celé republiky mají opět možnost vystoupit v oborech:

- sólová recitace

- divadlo malých forem

- dramatizace literárního díla

- sólový zpěv

- malá hudební skupina

- pódiový tanec

- filmové umění

- literární tvorba

Odborná porota hodnotí každé vystoupení, pomáhá radou zlepšovat kvalitu práce souborů i jednotlivců.

Celá akce trvá tři dny a je ukončena slavnostním galavečerem, na kterém bylo možné zhlédnout to nejlepší, co bylo připraveno. Toto slavnostní vystoupení se těší velkému zájmu.

Přehlídku již několik let doprovázejí výstavy fotografií Jindřicha Štreita, přítele naší školy a světoznámého fotografa. 16. ročník přehlídky obohatila výstava obrazů paní Anny Šmalcové, na 19. ročníku přehlídky prezentoval fotografie P. Petr Kuník "Sicílie – země plná vášně aneb naše cesta za přáteli". Jubilejní 20. ročník přehlídky doprovázela výstava  fotografií "Brána naděje" od Jindřicha Štreita, slovem, textem i svou přítomností tento jubilejní ročník poctil svou návštěvou Doc. PaedDr. ThDr MUDr. et MUDr. Max Kašparů Ph.D., dr. h. c. Jubilejní ročník také změnil svou tvář ve formě malého dárku krasoheldu.

Snahou nás pořadatelů je poskytnout mladým lidem náměty pro jejich mimoškolní činnost, pro jejich kulturní rozvoj, pro radost ze společného díla. Vždy zveme i zajímavé hosty. Chceme také rozvíjet přátelské snahy mezi mladými lidmi, jejich sounáležitosti. Zveme také bývalé studentky, pedagogy, představitele města a církve. Naše přehlídka je tak příležitostí k setkávání a diskusím, na které bychom jinak neměli čas.

Do této akce jsou zapojeni studenti a učitelé celé školy. Mají za úkol postarat se o hosty, které ubytováváme v naší škole, připravit sál a přilehlé prostory v Dělnickém domě, zajistit občerstvení, organizovat pořadatelskou službu, pečovat o jednotlivé soubory individuálně, sestavovat program. Zapojujeme i rodiče – připravují pečivo a pomáhají pořadatelům přímo na místě.

Finanční nároky se nám tradičně daří zvládnout díky sponzorům z řad rodičů, studentů, učitelů, firem v okolí i v místě bydliště našich studentů, církve, města a grantů.

Jsou na nás kladeny značné nároky, ale dobrý výsledek a radost mladých lidí je nám odměnou i hnacím motorem do dalších ročníků. Tvůrčí nadšení přece k mládí patří lépe než nuda, alkohol, tabák a drogy. Proto se tedy každoročně snažíme naplňovat motto naší přehlídky:

„Usilujte o vše, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, co je láskyplné a chvályhodné.“

http://www.cssodry.cz/page.aspx

 

 

Pin It