LogoBL1Ostrava – Zaměstnanci Biskupských lesů, kteří pracují v církevních lesích, prožili v pátek 6. 3. své první společné setkání na půdě ostravsko-opavského biskupství. Lesní správci, revírníci, mistři lesní výroby, ale i administrativní pracovníci se během dopoledne seznámili s aktivitami biskupství a posláním diecéze.

BLsetknaniOV0615aVíce než čtyřicet pracovníků nejdříve pozdravil biskup František Václav Lobkowicz, který přítomné povzbudil ke společnému úsilí o vytvoření prosperujícího odvětví lesního hospodářství. „Očekává se souhra, vzájemná zodpovědnost a poctivost,“ řekl biskup Lobkowicz mužům a ženám, kteří se podílejí na budování značky Biskupské lesy, která má i své vlastní logo.

Generální vikář Mons. Martin David seznámil přítomné muže a ženy s historií založení biskupství, rozlohou a členěním diecéze, kterou od roku 1996 spravuje. Součástí prezentace bylo seznámení s aktivitami pastoračních center a církevními školami, jichž je biskupství zřizovatelem. Připomenuta byla také činnost Diecézní charity ostravsko-opavské a jednotlivých sedmnácti oblastních Charit, které jsou nedílnou součástí života církve.

Mons. Martin David se také věnoval významu budování nové značky Biskupských lesů a vytyčil pět cílů, které má tento hospodářský odbor splňovat. „Chceme být profesionální, prosperující, přírodě blízcí, poctiví a přívětiví,“ vyjmenoval generální vikář symbolických 5 P, které mají lidé pracující v církevních lesích svým každodenním úsilím naplňovat.

Nedílnou součástí Biskupských lesů je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi z regionu a výtěžek z hospodaření investovat do pastoračních, vzdělávacích a charitativních aktivit diecéze. „Naším cílem je budovat prosperující odvětví, které bude nejen schopno nést samo sebe a uživit své zaměstnance, ale také podporovat církevní aktivity,“ upřesnil generální vikář.

Pin It