Skauti jamboreeOstrava – Ve středu 23. 9. vyprávěli v klubovně skautského oddílu Trpaslíků v Ostravě-Svinově skauti otci biskupovi a rodičům své vzpomínky na jamboree, které se konalo o prázdninách v Japonsku. Necelé dva týdny, které tam strávili, byly naplněny nabitým programem a silnými zážitky. Pět mladých lidí ze tří stovek Čechů, kteří do Japonska letěli vládním speciálem, měli pro tuto příležitost připraveny fotky, vlajky a předměty z velké dobrodružné výpravy do Země vycházejícího slunce.

Přátelské Skauti jamboree4setkání se uskutečnilo z iniciativy otce biskupa, protože má jako duchovní rádce českého Junáka ke skautingu velice blízko a zajímalo ho přímé svědectví účastníků. A skauti Hana Kaňoková-Housenka, Marek Pavel-Jalvin, Adam Pracný-Ambulák, Jakub Gelnar-Medvěd a David Rajský-Suvenýr měli co vyprávět. O návštěvě Památníku míru v Hirošimě, z kterého si přivezli básně a písně lidí, kteří Hirošimu přežili. O škole, kde je zaujala velká disciplinovanost japonských dětí už od těch nejmladších. O čajovém obřadu nebo o tom, jak si vařili japonská jídla podle kuchařky, kterou dostali. „Při každém vaření se nám podařilo jídlo počeštit. Nikdy nevypadalo jako na obrázku z kuchařky. Pouze jednou, když jsme byli pozváni na prezentaci japonských skautů, jsme jedli opravdové japonské jídlo,“ smáli se kluci, když se pustili do sushi, které jim přinesl otec biskup. Nejvíce je zaujalo velké množství národů a národností, kteří mezi s sebou nedělali žádné rozdíly, všichni byli v pohodě.

To, že mezi skauty po celém světě je velké propojení odráží ,i fakt, že všechny národy byliyvyzvány, ať přivezSkauti jamboree2ou kámen na kamennou mohylu na Ivančeně, kde je památník ostravských skautů popravených za účast v protinacistickém odboji. „Byli jsme rádi, že jsme letěli vládním speciálem a nemuseli jsme řešit váhový limit zavazadel,“ říká vedoucí oddílu Aleš Kazický-Neo.

Velkou pozornost vzbuzovaly stany s podsadami, které jsou českou zvláštností. „Prvních pár nocí jsme v nich spali, ale vzhledem k horku bylo lepší spát venku pod širákem,“ popisoval Neo. Stany s podsadami, české kroje, stolní hokej, ale i obrázky a divadelní představení z českých večerníčků měla česká výprava připraveno pro svou prezentaci .

Skauti se shodli, že jamboree byl pro ně neopakovatelný zážitek.

 Jamboree…

První světové skautské jamboree se uskutečnilo v roce 1920 ve Velké Británii. Od té doby se každé čtyři roky potkávají tisíce skautek a skautů, aby vždy na jiném místě zažili dva týdny plné aktivit a dobrodružství. Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství. Pro skauty je to příležitost, jak poznat spoustu nových přátel, zdokonalit se v angličtině či jiném jazyce a poznat skauting z globálního hlediska.

Zároveň skauti ukazují celému světu naplnění základních myšlenek skautingu – přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání. Na světovém jamboree se skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale také se hravou formou vzdělávají ve věcech globálních problémů (odpad, diskriminace, lidská práva) a zároveň prezentují svou zemi. Setkání je určené mladým lidem ve věku 14–17 let, které podporují dospělí dobrovolníci.

FOTO: Pavel Zuchnický

 

 

Pin It