Ostrava – Biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz si ve středu 7. 4. připomíná 20. výročí svého biskupského svěcení. Titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze jej jmenoval dne 17. 3. 1990 papež Jan Pavel II. Světitelem nového biskupa byl pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek.

20. výročí biskupského svěcení si ve stejný den připomíná také plzeňský biskup Mons. František Radkovský, který byl vysvěcen společně s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem v Praze. V Olomouci 7. 4. 1990 přijali biskupské svěcení dnešní olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a světící biskup Mons. Josef Hrdlička.

Přání k 20. výročí biskupského svěcení Mons. Františka Václava Lobkowicze

Dne 7. 4. 2010 si připomněl náš otec biskup 20. výročí svého biskupského svěcení. S vděčností za jeho dosavadní službu, která v naší ostravsko-opavské diecézi trvá již téměř 14 let, mu chceme do dalších let vyprosit nové Boží požehnání. Ať je dobrým pastýřem svých ovcí, otcem i bratrem svých kněží a jáhnů, věrným strážcem pokladu víry i odhodlaným zvěstovatelem pravé naděje pro všechny lidi. V přízni svaté Hedviky ať přináší požehnání rodinám, dětem a mládeži, seniorům, nemocným a všem  v celé diecézi. Skrze jeho službu ať se upevňuje a roste svatost a jednota společenství věřících místní církve. Kéž jej vzkříšený Kristus posílí silou svého vítězství a světlem své pravdy. Provázejme jej i nadále svou oddaností a modlitbou.

Za celou diecézi nejbližší spolupracovníci.

 

Mons. František Václav Lobkowicz se narodil 5. 1. 1948 v Plzni. Pochází z českého šlechtického rodu, z pěti dětí, nejmladší bratr je rovněž knězem. V roce1966 maturoval na střední škole v Plzni. Po ročním studiu na Filozofické fakultě UK přestoupil v r. 1967 do Litoměřic na teologickou fakultu. V r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů v klášteře Teplá, kde později, 10.8.1972, tajně složil slavné řeholní sliby. V letech 1968 - 1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku. Vysvěcen na kněze byl v Praze 15. 8. 1972 kardinálem Františkem Tomáškem. V letech 1972 - 1974 vykonával vojenskou službu, po návratu nemohl půl roku vykonávat kněžskou službu pro neudělení tzv. státního souhlasu. Od dubna 1975 byl ustanoven mimo domovskou diecézi. Jako kaplan působil v olomoucké arcidiecézi ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Český Těšín. Od r. 1984 byl ustanoven farářem farnosti Ostrava - Mariánské Hory až do svého jmenování biskupem 17. 3. 1990.

Po biskupském svěcení 7. 4. 1990 byl v pražské arcidiecézi děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta. V letech  1992 až 2001 byl apoštolským delegátem pro rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.  Dne 30. 5. 1996 , bulou papeže Jana Pavla II. „Ad Christifidelium spirituali“, byla zřízená nová ostravsko-opavská diecéze a Mons. Lobkowicz byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem. Slavnostní inaugurace se konala v katedrále Božského Spasitele v Ostravě dne 31. 8. 1996. Od r. 2005 Duchovním velkopřevorem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

V současné době je biskup František Václav Lobkowicz v rámci České biskupské konference jejím místopředsedou, členem Stále rady, předsedou ekonomicko-právní komise, členem komise pro katolickou výchovu, ve které je mu svěřena oblast církevního školství. Je také ústředním duchovním rádcem Českého Junáka.


Pin It