Ostrava – Věřící se během postní doby přicházejí modlit na místa se symbolikou křížové cesty. U jednotlivých zastavení rozjímají o Ježíšově utrpení a smrti na kříži. Modlitbu křížové cesty lze prožívat soukromě nebo ve společenství dalších věřících. V příštích dnech a týdnech se na různých místech v ostravsko-opavské diecézi organizují společné pobožnosti křížové cesty.

Obrazy znázorňující čtrnáct zastavení křížové cesty najdeme v každém katolickém kostele. Tradice modliteb před obrazy Ježíšova utrpení sahá do počátku 15. století. Počet zastavení zpočátku nebyl pevně stanoven a kolísal. Ve světě najdeme křížové cesty se sedmi, ale i jedenatřiceti zastaveními. V jihočeském Římově mají křížovou cestu o 25 zastaveních.

Od 17. století se ze Španělska do celého světa rozšířila podoba křížové cesty se 14 zastaveními, která začíná odsouzením Ježíše Krista římským místodržitelem Pontiem Pilátem a končí Ježíšovou smrtí na kříži a pohřbem ve skalním hrobě. Se symbolikou křížové cesty se setkáváme nejen na obrazech v kostelích, ale také v otevřené krajině v areálu poutních míst.

Přehled mít, kde jsou kaple křížové cesty umístěné mimo kostel ve volné přírodě nebo v areálu poutních míst a kostelů:

Zlaté Hory – poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf)

Hradec nad Moravicí – Slezská Kalvárie

Cvilín u Krnova - kaple s křížovou cestou okolo poutního kostela

Frýdek - bazilika minor, kaple s křížovou cestou okolo poutního kostela

Via Crucis – Nový Jičín – Štramberk - první zastavení na začátku cyklostezky za novojičínským hřbitovem.

Křížový vrch u Rudy u Rýmařova (589 m. n. m.) - barokní křížová cesta s kalvárií v životní velikosti

Bruntál, Uhlířský vrch – vyřezávaná jednotlivá zastavení křížové cesty směrek k poutnímu kostelu

Horní Lomná – zastavení křížové cesty v lese okolo poutního kostela

Andělská Hora – Annaberg - křížová cesta v blízkosti poutního místa

Kozlovice – zastavení křížové cesty směrem ke zvoničce sv. Kateřiny

Příbor – zastavení křížové cesty okolo kostela

Petřvald u Karviné – kaple křížové cesty okolo cesty vedoucí ke kostelu

Tipy z jiných regionů:

Římov (Jižní Čechy) - kalvárie s 25 zastaveními křížové cesty

Vambeřice (Wambierzyce) - největší poutní místo Kladska v dnešním Polsku

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události:

 1. zastavení - Pán Ježíš odsouzen k smrti
 2. zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
 3. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 4. zastavení - Pán Ježíš potkává svou matku
 5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 6. zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 7. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 8. zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 9. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
 10. zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha
 11. zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
 12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
 13. zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
 14. zastavení - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu
Pin It