Frýdek-Místek - Týden před Květnou nedělí prožije mládež ostravsko-opavské diecéze dvoudenní setkání ve Frýdku –Místku s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem Akce s názvem BISCUP 2015 začíná v pátku 20. 3. v 19.00 hodin v budově 8. Základní školy na ulici Československé armády a končí v sobotu 21. 3. odpoledne.

Mottem letošního již 30. Světového dne mládeže, je citát z Ježíšova kázání na Hoře Blahoslavenství. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha." (Mt 5, 8). Úryvek z evangelia mladým k rozjímání vybral papež František, který navázal na tradici svých předchůdců papeže Benedikta XVI. a sv. Jana Pavla II., který stál u zrodu Světových dnů mládeže.

Tématem setkání mládeže v Místku bude Rok zasvěceného života a program vyplní setkání s řeholníky, kteří působí v ostravsko-opavské diecézi. Prezentovat se bude osm řeholních společenství. Součástí programu bude také hra ve městě nebo happening na náměstí. „Do přípravy programu se zapojují mladí z celého místeckého děkanátu pod vedením kaplana pro mládež P. Martina Kudly,“ uvedl místecký farář a děkan Mons. Josef Maňák.

Pin It