LevSkrbenskyfotoČeský Těšín - V prostorách místního muzea v Českém Těšíně bude dnes (27. ledna 2015) zahájena výstava „Lev oděný v purpuru“, k níž ze svých sbírek zapůjčilo exponáty také olomoucké arcibiskupství. Výstava, která byla v roce 2013 realizována Muzeem Novojičínska na zámku v Kuníně u příležitosti 150. výročí narození kardinála Lva Skrbenského z Hříště, připomíná životní osudy tohoto olomouckého arcibiskupa. Otevřena bude až do 26. dubna.

Kardinál Skrbenský se narodil 12. března 1863 na zámku v Hukovicích u Nového Jičína jako prvorozený syn Filipa svobodného pána Skrbenského z Hříště a Leonie, rozené Čejkové z Badenfeldu. Rodina se brzy přestěhovala do Dřevohostic. Mladý Lev studoval od roku 1885 teologii v Olomouci, kde přijal v červenci roku 1889 kněžské svěcení. Působil v duchovní správě na několika místech olomoucké arcidiecéze, nejdéle jako farář v Melči na Opavsku. Roku 1898 se stal proboštem kolegiátní kapituly v Kroměříži a o rok později sídelním kanovníkem metropolitní kapituly v Olomouci. V roce 1899 ho císař jmenoval pražským arcibiskupem a roku 1901 ho papež Lev XIII. jmenoval kardinálem.

V lednu 1916 byl Skrbenský jmenován olomouckým arcibiskupem a vrátil se na rodnou Moravu, k níž choval po celý život vřelý vztah. Období jeho olomouckého episkopátu bylo poznamenáno vznikem Československa a postavení katolické církve narušil vedle nových společenských a politických poměrů také zrod československé církve. Problémy vyústily v roce 1920 v rezignaci arcibiskupa na úřad. Pobýval pak v severočeském Krásném Březně a naposledy na zámku německých rytířů v Dolní Dlouhé Loučce u Uničova, kde na Štědrý den roku 1938 zemřel.

Vernisáž se uskuteční dnes od 17.00 hodin ve výstavní síni Muzea Těšínska a výstavu si zde bude možné prohlédnou až do 26. dubna v otevírací dobu: úterý–pátek 8.00–12.00 a 12.30–16.30, sobota 9.00–13.00 a neděle 13.00–17.00.

Zpráva byla převzata z webu olomoucké arcidiecéze www.ado.cz

(gra)

Pin It