caritasOstrava – Ani ne dva týdny trvalo sčítání výtěžku Tříkrálové sbírky na území Moravskoslezského kraje a části Jesenicka. Letos koledníci vykoledovali 13 955 435,- Kč a i tentokrát jde o rekordní částku, která díky činnosti charit pomůže lidem v nouzi. Koledování, kterého se v ostravsko-opavské diecézi zúčastnilo na 10 000 koledníků, probíhalo od 1. do 14. ledna.

„Většina koledníků se přihlásila před začátkem koledování, nicméně díky zvýšenému zájmu v jeho průběhu jsme dodatečně zapečetili ještě několik desítek pokladniček navíc, celkově 2 716. Přestože obecně zájem o Tříkrálové koledování roste, stále je koledníků málo. Přispět je možné sice také například skrze DMS, ale role malých koledníků, kteří přinášejí dárcům požehnání do nového roku je nezastupitelná,“ uvedl diecézní koordinátor Tříkrálové sbírky Tomáš Pinďák.

Vykoledovaná částka bude rozdělena podle pravidel určených Charitou Česká republika. Charity každoročně předkládají ještě před začátkem koledování záměry na využití jejich výnosu Tříkrálové komisi, schválené záměry jsou uveřejněny na internetových stránkách DCHOO ale i oblastních Charit. Tříkrálová sbírka tak může přesně doložit, komu získané finanční prostředky pomohou. V letošním roce došlo ke zvýšení výnosu za celou diecézi o více než 650 000 Kč.

„Téměř všechny charity zaznamenaly nárust výtěžku. Chci moc poděkovat nejenom koledníkům a organizátorům, ale i všem dárcům a podporovatelům charitního díla. Věřím, že je návštěva malých Tří králů potěšila a vnitřně obohatila,“ řekl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské uvedl Lukáš Curylo.

Výsledky jednotlivých charit i celorepublikové výsledky můžete najít na www.trikralovasbirka.cz nebo na www.dchoo.charita.cz.

Mimo daru do kasiček koledníků je stále možné přispět také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777).
Mgr. Tomáš Pinďák, PR pracovník/koordinátor Tříkrálové sbírky

Pin It