biskupfotoOstrava - Biskup František Václav Lobkowicz se obrací na věřící s prosbou o modlitbu za ty, kdo se rozhodují svůj život zasvětit Bohu v duchovní službě. Současně se ve své výzvě obrací na mladé muže, kteří se rozhodují ke kněžské službě. "Nebojte se Božímu volání otevřít svá srdce," apeluje biskup. 

Milé sestry a bratři,

obracím se na vás s prosbou o modlitbu za všechny, kteří se v tomto období rozhodují pro duchovní povolání. V Roku zasvěceného života i v rámci přípravy na Národní eucharistický kongres, chceme sami prohloubit svůj vztah ke Kristu a tím i lépe pochopit, jak potřební jsou v církvi služebníci, kteří rozdávají chléb Božího Slova i Těla. Vyprosme společně těm, kteří rozpoznávají Boží volání, pravou velkorysost i odvahu k odpovědi. Svou modlitbou provázejme také všechny, kdy se vydali na cestu s Pánem v celoživotním zasvěcení a mysleme také na naše rodiny, ať se stanou kolébkou duchovních povolání i zralých povolání k manželství.

Obracím se nyní na vás, mladí muži, kteří nosíte v sobě myšlenku na duchovní povolání. Nebojte se Božímu volání otevřít svá srdce. Pán i dnes potřebuje odvážné a věrné pastýře. A když volá, dává i sílu a prostředky k povolání. Církev Vás chce zahrnout svou péčí a pomáhat vám na cestě ke kněžství. Pokud se rozhodnete, budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře. Termín odevzdání přihlášek na biskupství je nejpozději do konce března 2015. Chci Vás ujistit svou modlitbou i touhou s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání.

biskup František Václav

Pin It