denzasveceneho2015Ostrava - K salesiánům do Ostravy zamíří v sobotu 31. 1. oslavit Den zasvěceného života řeholníci a řeholnice z celé ostravsko-opavské diecéze. Program začíná v 10.00 hodin mší svatou v kostele sv. Josefa, kterou bude s kněžími-řeholníky sloužit biskup František Václav Lobkowicz.

Po skončení mše svaté řeholníci a řeholnice pokleknou před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní, aby v modlitbě prosili Boha za odpuštění za nevěrnosti evangeliu a svému povolání.

Dopolední program ve Středisku mládeže Don Boska naplní přednáška P. Jaroslava Vracovského SDB na téma: „Doprovázení mladých lidí k dobrovolné službě a při volbě povolání“. Po přednášce se zástupci jednotlivých řeholních společenství podělí v pětiminutových příspěvcích o své zkušenosti z pastorace mládeže a doprovázení mladých lidí.

Parkovací místa budou v salesiánském areálu nebo na veřejném parkovišti u Kauflandu nebo za kostelem.

U příležitosti Roku zasvěceného života vydali společné poselství řeholníci a řeholnice České republiky. Tímto poselstvím se připojují k listu papeže Františka, který vydal k zahájení Roku zasvěceného života. Text poselství zasvěcených osob naší země je ke stažení zde

 

Pin It