modelkostelaOstrava – Místo jednoho kostela jich budou v neděli ve Svinově mít hned šest navíc. Právě v den patrocinia kostela, který je zasvěcen Kristu Králi, přinesou modeláři na pouť své výtvory z papíru. Do soutěže o nejzdařilejší vystřihovánku, kterou letos farnost vydala, se zapojilo právě šest modelářů.

Rozestavěných stavebnic je však v domácnostech svinovských farníků daleko víc. Jen ve škole jich místní farář P. Jan Larisch rozdal desítky. „S účastí to moc slavné není. Někteří farníci mi říkali, že to nestihli. Další tvrdili, že je to pro ně moc složité,“ uvedl jáhen svinovské farnosti Marek Večerek. Duchovní správce farnosti P. Jan Larisch doufá, že modelů bude nakonec v kostele více. "Mohlo by jich být až deset, někteří stavebnici ještě skládají a přinesou ji přímo na výstavu v neděli," řekl otec Jan a vyzval všechny, kdo má model připravený, ať jej na pouť přinese. 

kostelKristaKraleKaždopádně soutěžní výstava bude. Kdo model slepil a včas odevzal, může se těšit na cenu. V neděli v 15.00 hodin se účastníci dozví, který z modelů se jejich tvůrcům nejvíce vydařil. Pro zařazení do soutěže bylo nutné model odevzdat ve dnech 17. až 19. listopadu na faře nebo sekretariátu svinovské základní školy. Výstava modelů bude putovní. Z kostela se přesune do místní knihovny.

Patrocinium kostela Krista Krále slaví v Ostravě-Svinově v neděli 23. 11. Ranní mše svatá je v 8.00 hodin. Hlavním celebrantem bohoslužby v 10.00 hodin bude farář ze Štěpánkovic P. Mariusz Rafał Jończyk. Ze Štěpánkovic přijede také farní chrámový sbor, který liturgii doprovodí. V 15.00 hodin je v kostele vyhlášení výsledku soutěže o nejzdařilejší model kostela a v 17.00 hodin poutní slavnost zakončí zpívané nešpory a svátostné požehnání.

Pin It