oltarLichnovLichnov – Kostel sv. Petra a Pavla v Lichnově u Nového Jičína navštíví v neděli 23. 11. biskup František Václav Lobkowicz. K pozvání biskupa má farnost speciální důvod. Při mši svaté posvětí nový oltář z vračanského vápence, který navrhl akademický sochař Milivoj Husák. Bohoslužba začíná v 10.00 hodin.

Nový oltář neboli obětní stůl, při kterém kněz slouží mši svatou, zapadá do celkové koncepce obnovy kněžiště. „V presbytáři je nová dřevěná dubová podlaha i sedes pro kněze. Uprostřed bude stát nový mramorový oltář,“ uvedl místní duchovní správce P. Roman Macura, který k uměleckému ztvárnění nového prvku v interiéru kostela pozval právě Milivoje Husáka, který se věnuje sakrálním prostorům.

„Oltářní deska stojí na tříbokém mramorovém podstavci. Obě části propojuje zlatá koule symbolizující Božství,“ popsal dílo lichnovský farář. Vlastní realizace návrhu byla svěřena sochaři a restaurátorovi Tomáši Skalíkovi z Opavy, který oltář z mramoru dovezeného z Bulharska vytvořil.

U příležitosti svěcení oltáře připravila farnost Lichnov u Nového Jičína na odpoledne varhanní koncert. Za varhany usedne v 15.00 hodin mladý talentovaný varhaník Marek Kozák. Na programu koncertního vystoupení jsou skladby Johanna Sebastiana Bacha a Felixe Mendelssona Bartholdyho. Absolvent ostravské konzervatoře Marek Kozák je v současné době studentem HAMU v Praze, kde se věnuje klavíru. V roce 2008 získal 1. cenu a cenu za varhanní improvizaci na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě.

Pin It