MariePaulaJablunkovJablunkov – Své první řeholní sliby složí v neděli 23. 11. do rukou matky představené kláštera alžbětinek v Jablunkově sestra Marie Paula od Matky Boží Důvěřující. Nové jméno patří Beatě Sikorové, která je přijala při obláčce před dvěma lety. Na první sliby se do Jablunkova chystají nejen její přátelé z Charity Jablunkov, kde byla dříve ředitelkou, ale také přátelé z Diecézního střediska pro mládež, kde působila v týmu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Obřad začíná v 15.00 hodin v klášterním kostele sv. Josefa.

Obláčkou 8. 12. 2012 se stala mladá sestra novickou řeholního společenství sester alžbětinek. Po skončení noviciátu skládají sestry své první sliby na tři roky. „Noviciát je nejdůležitějším obdobím řeholní formace. Novicka lépe poznává své povolání a připravuje se k životu zasvěcenému Bohu skrze složení tří slibů – chudoby, čistoty a poslušnosti,“ vysvětlují sestry alžbětinky na svých internetových stránkách.

Novicky získávají u obláčky řeholní oděv s bílým závojem, který po složení první slibů vymění za černý. Po tříletém juniorátu následují věčné sliby, kterými celý svůj život zasvěcuje službě Bohu, církvi a bližním. Při slavnostním obřadu přijímá prsten, který je znamením, že zcela patří svému Božskému Ženichovi – Kristu.

Sestry alžbětinky působí v Jablunkově nepřetržitě od roku 1851. O založení kláštera se zasadil tehdejší Jablunkoský farář P. Vavřinec Piontek, který sestry do města pozval. Stavba kláštera s nemocnicí, o které řeholnice pečovaly, začala v roce 1853. K budově konventu se později přistavěla i kaple. Budovy na břehu řeky Olše však byly často sužovány záplavami, které dokázala objekty vytopit až do prvního patra. V roce 1926 proto sestry rozhodly o přestěhování kláštera a nemocnice na příhodnější místo na kopci nad Jablunkovem, kde stojí dodnes.

Působení sester v Jablunkově nebylo na rozdíl od ostatních klášterů v České republice nikdy přerušeno. Přestože sestrám hrozilo zavření kláštera za nacistické okupace i v době komunistických represí, nikdy k vystěhování sester nedošlo. Zrušení kláštera a vyvezení sester z města nedovolili místní občané. Sestry se však od roku 1960 nemohly starat o nemocné. Více než dvacet let byly zaměstnány v JZD. Pracovaly na znárodněných klášterních polích a v hospodářské budově a kůlnách chovaly býky.

Hned po změně režimu v roce 1989 se sestry vrátily ke svému původnímu poslání, kterým je služba starým, nemocným a opuštěným lidem. V srpnu roku 1991 byla sestrám vrácena část zestátněného klášterního majetku včetně budovy kláštera s nemocnicí, kostelem, hospodářskými budovami, zahradou a parkem. Ještě téhož roku sestry v uvolněných budovách otevřely Domov sv. Alžběty pro seniory. O klienty se starají především řeholnice, které komunitu v posledních letech posílily. V současnosti má klášter 29 sester.

Více k historii jablunkovského kláštera sester alžbětinek na jejich webu.

FOTO: Sestra Marie Paula (Beata Sikorová) v den obláčky 8. 12. 2012. Autor snímku: Milan Motyka

 

Pin It