umenidoprovazetOstrava - Finanční dar ve výši 22 tisíc korun předali ve středu 19. listopadu 2014 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Lukáše v Ostravě. Ten z daru zakoupí antidekubitní matrace pro pacienty hospice.

Jedním z projektů NF Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Jedná se např. o automatická polohovací lůžka, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky, toaletní vozíky, pojízdná polohovací křesla či výše uvedené antidekubitní matrace, které velkou měrou pomáhají zajistit lepší komfort těžce nemocného pacienta,“ dodává zakladatelka fondu.

Hospic sv. Lukáše v Ostravě byl založen v roce 2007 a v průběhu svého fungování poskytl své služby již 2300 nevyléčitelně nemocných pacientů (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (více na www.ostrava.charita.cz). „Po šesti letech provozu již došlo ke značnému opotřebení mnoha zdravotnických pomůcek, které jsme postupně nuceni obnovit,“ říká Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. „V současné době bychom pro naše klienty rádi pořídili 2 nové antidekubitní matrace, které nahradí ty dosavadní, již vysloužilé,“ vysvětluje pan ředitel. „Jsme nestátní zdravotnické zařízení a na darech a pomoci jednotlivců či firem jsme existenčně závislí. Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, protože i díky této pomoci můžeme obnovu antidekubitních matrací uskutečnit,“ dodává.

V České republice dnes funguje celkem patnáct lůžkových hospiců, které však zcela nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové péče u nás. Ročně v naší zemi zemře téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění, z toho cca 3 tisíce jich umírá v hospicích.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen 7. července 2006 za účelem podpory rozvoje hospiců a hospicového hnutí v ČR. V průběhu svého trvání poskytl lůžkovým hospicům více jak 3,1 milionu korun. Fond získává finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 podporuje také domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz). Od začátku roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Pin It