SDMkriz1Ostrava – Od roku 1984 putuje Kříž Světových dnů mládeže světem. Během své pouti zavítal do všech obydlených kontinentů. Klečeli před ním tři papežové a stovky milionů mladých lidí z celé planety. Nejen mladí lidé se mohou s tímto vzácným symbolem křesťanství setkat také v ostravsko-opavské diecézi. Během své pouti světem se zastaví v pondělí 8. 12. přímo v Ostravě.

SDMkriz2Když papež Jan Pavel II. předával mládeži kříž na prvních světových dnech v Římě, vyzval je k jeho nesení do celého světa. „Svěřuji vám Kristův kříž! Neste ho do světa jako znamení lásky Pána Ježíše k lidstvu a hlásejte všem, že jen vzkříšený Kristus je spásou a vykoupením.“ A mladí jej poslechli. Rok co rok putuje kříž zeměmi a světadíly. Lidé se u něj scházejí k modlitbě. U Kříže Světových dnů mládeže se během od 6. září modlili za mír také na Ukrajině. Odtud se v říjnu dostal do Maďarska a v polovině listopadu na Slovensko, kde jeho pouť končí 29. 11. v Dubnici nad Váhom. Česká republika bude kříž hostit následující dva týdny. První farností, která jej bude moci uctít, bude 30. 11. Telč.

Do Ostravy se dostane v pondělí 8. 12. ze Vsetína. Nejdříve zamíří ke studentům na Biskupské gymnázium. Odpoledne jej budou hostit salesiáni. Mše svatá začíná v 16.30 hodin v kostele sv. Josefa na ulici Vítkovická. Celebrantem bude generální vikář Mons. Martin David. Poté bude kříž převezen do kostela sv. Václava (vedle biskupství). Od 18.00 hodin začíná mše svatá sloužena biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Po bohoslužbě následuje adorace a promítání filmu o historii kříže.

SDMkriz3Kříž Světových dnů mládeže je vysoký 3,8 m a široký 175 cm. Společně s podstavcem váží 40 kg. Původní kříž v roce 1996 nahradila kopie, a to kvůli jeho špatnému stavu způsobenému častým přenášením. První kříž, který mladým věnoval svatý Jan Pavel II, se nachází v mezinárodním centru mládeže sv. Vavřince v Římě. Od roku 1994 je zavedena tradice putování kříže před Světovými dny mládeže v diecézích a okolních zemích hostitelské země. Svou pouť zakončí ve městě setkání, kterým je v roce 2016 Krakov.

Právě předání kříže z České republiky do Polska se odehraje v neděli 14. 12. na území ostravsko-opavské diecéze. Poslední zastávkou kříže bude o víkendu 12. – 14. 12. Deštné v Orlických horách. Na Diecézním centru života mládeže Vesmír budou mladí z královehradecké diecéze intenzivně prožívat přípravu na Světové dny mládeže. „Událost považujeme za zahájení příprav na setkání v Krakově. Akci jsme nazvali Krakov…začínáme křížem s podtitulem za 20 měsíců, protože právě těch 20 měsíců nás dělí od setkání mládeže se Svatým otcem v Polsku,“ uvedl ředitel Centra života mládeže Vesmír P. Tomáš Hoffmann.

Právě mladí lidé z Královehradecka dopraví v neděli 14. 12. dopoledne kříž na Jesenicko. „O půl jedné chceme být na Petrových Boudách a odtud ve spolupráci s mládeží ostravsko-opavské diecéze vyneseme kříž na Biskupskou kupu. Cestou se budeme modlit křížovou cestu,“ upřesnil otec Tomáš Hoffmann. K předání kříže polské výpravě dojde nedaleko rozhledny na vrcholu kopce, kde se potkávají hranice České republiky a Polska. Mládí lidé se s křížem opět setkají v Krakově na Světových dnech mládeže ve dnech 25. až 31. 7. 2016.

Plakát Diecézního centra pro mládež k akci putování Kříže Světových dní mládeže.

Více informací o připravovaném setkání mládeže v Krakově na https://krakov2016.signaly.cz/.

Pin It