Klimkovice - Krizové centrum Ostrava ve spolupráci s farností Klimkovice připravuje ekumenickou bohoslužbu na památku obětí dopravních nehod. Bohoslužba začíná v neděli 16. 11. v 15.00 hodin v kostele sv. Kateřiny v Klimkovicích.

„Chceme si připomenout všechny oběti dopravních nehod a ztotožnit se s těmi, kterých se tyto události nejvíce dotkly. Je to výraz naši empatie s nimi,“ uvedl klimkovický farář P. Rudolf Kopecký a dodal, že Světový den dopravních nehod má také preventivní charakter. „Bohoslužba nám připomíná také skutečnost, že máme jezdit slušně a dodržovat dopravní předpisy, protože nedodržování předpisů je neúcta k bližnímu,“ dodal otec Rudolf.

Pin It