KrnovSvMartin2Krnov – Farní kostel sv. Martina v Krnově se po roce opět otevře veřejnosti. První mší svatou po rozsáhlých opravách bude nedělní svatomartinská pouť. Ke kostelu přijede nejen svatý Martin na bílém koni. Nově bude přístupná také věž kostela s ochozem a obnoveným bytem hlásného. Děkovná bohoslužba začíná v neděli 16. 11. v 10.00 hodin.

KrnovSvMartin3Věž kostela sv. Martina v Krnově lákala k výstupu a pohledu na město celé generace Krnováků. Někteří z těch šťastných, kteří se na nejvyšší budovu města v minulosti dostali, na zdi nechali i svůj autogram s letopočtem. Dochovala se zde německá jména s daty z konce 19. a první poloviny 20. století. Později přibylo pár autogramů s českými jmény, jejichž nositelé si je budou moci přečíst opět v neděli 16. 11. 2014.

Krnovská farnost v roce 2013 uspěla s projektem s názvem „Zpřístupnění věže a regenerace kostela sv. Martina v Krnově“, s rozpočtem téměř deseti milionů korun. Dotace EU z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko činila 8,4 milionů korun. Dalšími investory projektu jsou Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Město Krnov, Česko-německý fond budoucnosti a krnovská římsko-katolická farnost.

Součástí oprav a stavebních úprav bylo obnovit nevyhovující části stavby a zabezpečit zpřístupnění levé věže kostela s pokojem hlásného pro organizované prohlídky s vyhlídkou z ochozu věže. Během oprav se v prostoru bývalé zpovědní místností podařilo vybudovat sociální zařízení s umyvadlem. Při realizaci projektu probíhal v kostele a jeho nejbližším okolí archeologický průzkum.

Cílem projektu bylo kromě zpřístupnění 67 metrů vysoké věže kostela také zlepšení stavu budovy kostela. Nejcennější památka v centru města je odvodněna, má novou elektroinstalaci a na řadě míst střechy byly vyměněny shnilé trámy. Část střechy je pokryta novou měděnou krytinou a nová je také věžička se zvonem umíráčkem. Největší změny jsou však vidět přímo ve věžích kostela. Přístupová schodiště jsou zrenovována nebo kompletně vyměněna.

KrnovSvMartin1Na samotném vrcholu věže je opraven byt hlásného, který ve věži bydlel až do roku 1909. Součástí jeho skromného obydlí byla také kamna, která byla v průběhu rekonstrukce obnovena. Na město Krnov se budou moci návštěvníci věže podívat nejen z okének bytu hlásného, ale také z ochozu po celém obvodu věže. Z bezpečnostních důvodů je kovové zábradlí doplněno textilní sítí.

Slavnostní mši svatou bude sloužit farní vikář z farnosti Odry P. Michal Jadavan společně s místním děkanem P. Karlem Doleželem a dalšími krnovskými duchovními. Bohoslužbu doprovodí zpěvem Hudební sdružení Krnov pod vedením Václava Mičky. V jeho podání zazní Mozartova Missa in C (Missa brevis). Otevření kostela sv. Martina je spojeno se svatomartinskou poutí, kterou v Krnově již tradičně provází příjezd světce na bílém koni. Farníci pro tento slavnostní den připravují pro návštěvníky události poutní perníčky.

Pin It