charitaopavaPraha - Charita Opava je nejlepší velkou neziskovou organizací v naší zemi. V úterý 4. 11. získala cenu Neziskovka roku České republiky pro rok 2014, kterou uděluje pražská Nadace rozvoje občanské společnosti. V kategorii malých a středních neziskovkami se staly společnosti, které se věnují péči o ohroženou mládež a o lidi s mentálním postižením.

Porota v kategorii malých neziskovek vybrala za vítěze sdružení Lata, které pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a okolí zvládat nepříznivé životní situace formou vrstevnické podpory od vyškoleného dobrovolníka i odborné sociální péče.

Kategorii středních neziskovek vyhrálo sdružení Pferda, které podporuje dospělé s mentálním postižením, aby mohli žít samostatný život a bydlet jako ostatní lidé. Pro jejich profesní přípravu vede tréninkové kavárny Láry Fáry na východě Čech.

Cenu veřejnosti získala společnost Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené. Soutěž pořádala druhým rokem Nadace rozvoje občanské společnosti s cílem zvýšit prestiž těchto organizací a ocenit jejich profesionalitu. Cílem ocenění je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe neziskových organizací ostatním. S cenou je spojen i finanční příspěvek ve výši 20 000 korun.

Naděje na získání nejvyšší mety v soutěži svitla lidem z Charity Opava již v první polovině října, kdy organizace postoupila do semifinále, v němž se o postupu rozhodovalo mezi pěti organizacemi. Hodnotící komise v pondělí 13. 10. rozhodla, že Charita Opava je mezi třemi finalisty kategorie pro velké neziskovky. Soutěže se zúčastnilo celkem 135 organizací.

Součástí hodnocení jednotlivých soutěžících byla také návštěva hodnotící komise. Do Opavy se tříčlenný tým komisařů přijel podívat ve čtvrtek 9. 10., aby přímo na místě viděl aktivity opavské charity. Téměř tříhodinovému semifinálovému „grilování“ podrobila komise ředitele Charity Opava Jana Hanuše a předsedu Rady Charity Opava Ivo Mludka. Otázky se týkaly celé řady kritérií, například kvality práce a jejího sledování,  způsobu práce s lidskými zdroji, řízení financí a také kvality a intenzity komunikace s veřejností.

Opavská Charita přesvědčila, protože byla vybrána do finále a ocitla se tak ve své kategorii ve finále spolu se Slezskou diakonií a společností Člověk v tísni. „Z ocenění naší práce mám za všechny naše zaměstnance velkou radost, už to, po boku jakých prestižních organizací jsme se ocitli, je pro nás velký úspěch,“ uvedl ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

Pin It