OpavaKoncem října se v Opavě opět představí mladí varhaníci z řady evropských zemí i ze zámoří. Na soutěži, která probíhá ve třech kolech a na třech různých typech nástrojů, zahrají varhanní interpreti do 30 let z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Chorvatska, ale také z Litvy, Jižní Koreje nebo Spojených států amerických.

První kolo soutěže bude probíhat od 27. 10. do 28. 10. v knihovně Petra Bezruče, ve středu 29. 10. je na pořadu soutěž v improvizaci. Druhé kolo proběhne ve čtvrtek 29. 10. v kostele sv. Ducha a finále soutěže – 3. kolo a vyhlášení výsledků spolu s koncertem vítězů se uskuteční v sobotu 1. 11. v 18.00 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Všechny soutěžní výkony jsou přístupny veřejnosti a ta si tak má možnost užít mnoho hodin hudby linoucí se z tisíců píšťal královského nástroje.

Soutěžní výsledky bude posuzovat renomovaná mezinárodní porota složená z vynikajících interpretů a pedagogů. Jejím předsedou je Ferdinand Klinda (Slovensko) a dalšími členy jsou Susan Landale (Francie), Markéta Schley Reindlová (Česká republika), Roberto Antonello (Itálie), Tomasz Adam Nowak (Polsko) a Thomas Daniel Schlee (Rakousko). Hlavním pořadatelem soutěže je Statutární město, kterou spolupořádá s  Církevní konzervatoří Opava. Výrazně na soutěž přispělo i Ministerstvo kultury České republiky a na Cenu za interpretaci skladby Petra Ebena přispívá také Nadace Český hudební fond.  

Třicešest let existence soutěže potvrzuje její oblíbenost mezi mladými varhaníky, ale také její oprávněnost a význam ve „varhanním světě“ i pevné místo v kulturním dění historického města Opavy, jak o tom píše v úvodu soutěžní brožury předseda poroty Ferdinand Klinda.  

Soutěžní program Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena bude orámován dvěma koncerty. V neděli 26. října 2014 v 18 hodin se uskuteční koncert německého člena poroty Johannese Gefferta v chrámu Svatého Ducha v Opavě. Se soutěží se pak rozloučíme „Koncertem vítězů“ v sobotu 1. listopadu 2014 v 18 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Na celý program soutěže jste srdečně zváni!   

Své poselství nám zanechal v kronice festivalu Bezručova Opava i skladatel Petr Eben, který v září 1999 napsal: „ Cesta kultury je cesta záchrany tohoto potápějícího se světa“.  

Přejme tedy všem soutěžícím skvělé interpretační mistrovství, porotcům shodu v náročném úkolu posuzování uměleckých výkonů a hudbymilovné opavské veřejnosti mnoho krásných uměleckých zážitků.  

Soutěž pořádá Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava, Ministerstvem kultury a Nadací Českého hudebního fondu. 

Internetové stránky soutěže : www.konzervator.cz/organ 

Pin It