Opava - Charita Opava je ve finále soutěže o nejlepší neziskovou organizaci České republiky! Cenu Neziskovka roku České republiky pro rok 2014 uděluje pražská Nadace rozvoje občanské společnosti. Charita Opava nejprve postoupila do semifinále, v němž se o postupu rozhodovalo mezi pěti organizacemi. Po pondělí 13. října je jasno: byla hodnotící komisí vybrána mezi tři finalisty kategorie pro velké neziskovky.

Do semifinále se Charita Opava probojovala po prvním kole hodnocení, kterého se ve všech kategoriích zúčastnilo celkem 135 organizací. Ve čtvrtek 9. října pak Opavu navštívila trojice hodnotitelů, která podrobila téměř tříhodinovému semifinálovému „grilování“ ředitele Charity Opava Jana Hanuše a předsedu Rady Charity Opava Ivo Mludka. Otázky se týkaly celé řady kritérií, například kvality práce a jejího sledování, způsobu práce s lidskými zdroji, řízení financí a také kvality a intenzity komunikace s veřejností. Opavská Charita přesvědčila, protože byla vybrána do finále, a ocitla se tak ve své kategorii ve finále spolu se Slezskou diakonií a společností Člověk v tísni.

„Z ocenění naší práce mám za všechny naše zaměstnance velkou radost, už to, po boku jakých prestižních organizací jsme se ocitli, je pro nás velký úspěch. Nyní nás ještě čeká finále 21. října v Praze, kde po naší desetiminutové prezentaci rozhodne nezávislá komise o konečných vítězích,“ popisuje další kroky ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním ceremoniálu 2. listopadu. Již nyní byla ovšem Charita Opava zařazena do soutěže o cenu veřejnosti, kterou udělí svým hlasování lidé. Hlasování již probíhá a svou podporu Charitě Opava můžete vyjádřit na adrese www.neziskovkaroku.cz/cena-verejnosti. Zaměstnanci, dobrovolníci i klienti Charity Opava děkují za každý váš hlas.

http://dchoo.caritas.cz/

Pin It