Frýdek – Farnost Frýdek a Misijní klubko pořádají dvě misijní setkání s P. Jiřím Šlégrem, národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice. Uskuteční se o víkendu 11.–12. 10. ve Frýdku. Týden na to proběhne ve všech diecézích světa tzv. Misijní neděle, kterou právě Papežská misijní díla zaštiťují.

 

Program:

V sobotu 11. října 2014 v 15.00 hod v kostele sv. Jana Křtitele. Děti z misijního klubka se představí v divadelní scénce O sv. Zdislavě, poté se bude promítat dokument „Guyanská Diana“, vše zakončené besedou s P. Jiřím Šlégrem.

V neděli 12. října 2014 v 10.00 hod. v bazilice minor Navštívení Panny Marie budou při mši s P. Jiřím Šlégrem uvedeni noví „misionáři“ do Misijního klubka.

http://files.farnostfrydek.cz/200000082-6a5816c3b3/Výstřižek.JPG

V neděli 18. 10. pak ve Frýdku v rámci Misijní neděle proběhne Misijní jarmark, na němž se budou prodávat Misijní kalendáře a výrobky dětí Misijního klubka.

  "První zmínky o oficiální činnosti se na našem území objevují v diecézních Ordinariátních listech v roce 1912. Tehdy bylo sídlo v Praze u katedrály, byli jmenováni diecézní ředitelé a začínal se vydávat časopis Věstník šíření víry, jehož prodejem se získávaly příspěvky na podporu misií. Hlavním ředitelem a redaktorem věstníku byl tehdy jmenován kanovník Mořic Pícha, který se později stal královéhradeckým biskupem. Věstník díla šíření víry byl u nás vydáván od roku 1912 přibližně 25 let.

 

 „šechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti „v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa“, se nesmí použít na jiné účely, (Stanovy PMD čl. 61, 62)" píše se na webu http://www.missio.cz/pmd/, kde najdete i ostatní infromace o této problematice.

 

Pin It